Science4Refugees

​Europa-Kommissionen og dele af den europæiske forskningsverden har samlet sig om et initiativ, der skal hjælpe flygtninge og asylansøgere ind i den europæiske akademiske verden.

Baggrund

På baggrund af den højaktuelle flygtningesituation har Europa-Kommissionen lanceret et nyt Science4Refugees initiativ. Initiativet bliver en del af EURAXESS, som ligger under European Research Area (Læs mere her). Med initiativet ønsker Europa-Kommissionen at forbedre situationen på længere sigt for flygtninge og asylansøgere med forskningsbaggrund og få deres kompetencer i spil i det europæiske forskningssystem.
Den europæiske kommissær for forskning, videnskab og innovation, Carlos Moedas, har udtalt, at: ”lanceringen af Science4refugees er et interessant eksempel på, hvordan Europas videnskabssamfund kan være åbent for verden”. Han har videre udtalt, at der gennem initiativet: ”…tages praktiske skridt mod at levere meningsfulde muligheder til en talentfuld, men underprivilegeret del af forskningssamfundet”.

Én portal
Initiativet giver flygtninge og asylansøgere fra den akademiske sektor en webportal, hvor de gratis kan lægge deres CV op, søge jobs, læse om deres rettigheder og derved få en hjælpende hånd på vejen. Forskningsinstitutioner, der ønsker at hjælpe udsatte forskere med at komme i beskæftigelse i den respektive medlemsstat, kan også lægge job- og praktikopslag op. De institutioner, der tilmelder sig, vil få et emblem, som tegn på at de viser solidaritet. På længere sigt er det også meningen, at man under Science4Refugees skal kunne tilbyde koordinerede trænings- og mentorordninger, samt sprog- og integrationskurser for flygtninge. 
Universitetsverden
Initiativet har fået støtte fra forsknings- og universitetsverden. League of European Research Universities (LERU) støtter fuldt op om initiativet. LERU’s Generalsekretær, Professor Kurt Deketelaere, har udtalt, at det komplementerer en række andre initiativer til flygtninge, som enkelte universiteter har iværksat oven på krisen. London School of Economics og flere andre britiske universiteter har allerede meldt sig blandt andet med stipendier til flygtninge. 

European University Associations (EUA) har vedtaget en erklæring med punkter om, hvad europæiske universiteter og stater burde gøre for at hjælpe. EUA opfordrer de højere europæiske uddannelsesinstitutioner til at sikre flygtninge og asylansøgere plads ved deres universiteter.
Det Tekniske Universitet og Lüdwig-Maximillian Universitet i München har begge iværksat særlige initiativer af denne karakter til at støtte og hjælpe flygtninge, der søger højere uddannelse. Universiteterne har eksempelvis taget tiltag, som at lade flygtninge deltage i undervisningen, så de kan få kendskab til det tyske uddannelsessystem. Flygtninge, der ønsker at søge optagelse, er også blevet tilbudt mentorer. 
Kurt Deketelaere (LERU) har dog understreget, at universiteterne ikke kun skal tilbyde solidaritet og materiel hjælp. Universiteterne skal også være dem, der stiller de svære spørgsmål om flygtningekrisen og være med til at bidrage med løsningerne.

Redaktør