Støttemuligheder inden for forsvarsforskning

​EU har en ambition om at styrke samarbejdet om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (CSDP). Man ønsker at skabe bedre betingelser for opblomstringen af en effektiv, innovativ og konkurrencedygtig europæisk forsvarsindustri, som kan give EU bedre forsvarskapabiliteter i det internationale system. Det vurderes, at en forudsætning herfor er, at der forskes mere i og udvikles flere teknologier, der kan indgå som komponenter i de førnævnte forsvarskapabiliteter.

På den baggrund har Europa-Kommissionen taget initiativ til at lancere et pilotprojekt inden for forsvarsforskning. Projektet giver mulighed for at søge forsknings- og innovationsmidler meget i tråd med reglerne for de konkurrenceudsatte midler, som man kender det fra Horizon 2020. Pilotprojektet er dog ikke en del af Horizon 2020. Det løber til 2020, hvorefter det forventes at blive erstattet af et selvstændigt forsvarsforskningsprogram for perioden 2020-2027. Et decideret forsvarsforskningsprogram skal dog først vedtages i Rådet og Europa-Parlamentet.

Pilotprojektet har et treårigt budget på 90 millioner euro. De vindende projekter finansieres med 100 % med en tilhørende 25 % ”flat rate”. Danske forskningsinstitutioner er ansøgningsberettigede. Opslagene forventes publiceret i maj. For mere information: https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/preparatory-action-for-csdp-related-research

Der gisnes stadig om, hvordan et forsvarsforskningsprogram for 2020-2027 kommer til at se ud. Der har været debat om, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at integrere det i Horizon 2020’s efterfølger, FP9, eller have det som et selvstændigt forskningsprogram. Politisk hælder man pt til sidstnævnte, forlyder det i korridorerne. Det vides heller ikke, hvordan det danske forsvarsforbehold vil påvirke danske ansøgningsmuligheder til et forsvarsforskningsprogram. Det kan først afklares, når der ligger et egentligt forslag på bordet, som de danske EU-jurister kan granske og holde op mod de afledte effekter af Danmarks forbehold.

Europa-Kommissionen har præsenteret sin ønskeseddel til et kommende program: Et årligt budget på 500 millioner euro, der skal finansiere kapabilitetsstyrkende teknologier i den lavere del af TRL-skalaen. Om Europa-Kommissionen får sat sin vilje i gennem vil vise sig i 2018. Her forventes det nemlig, at forhandlingerne om forsvarsforskningsprogrammet igangsættes i Bruxelles.



Redaktør