Chefens klumme: Status for Copenhagen EU Office

​Så har vi en ny bestyrelse, som ser fremad og bygger videre på arbejdet i det fusionerede kontor, der nu har godt et år på bagen.  Bestyrelsen arbejder til gavn for hele medlemskredsens involvering i EU-aktiviteter.

Vent...

Vi har lige konstitueret vores nye bestyrelse med gamle som nye engagerede medlemmer, der forholder sig aktivt til, hvordan medlemmerne kan få mest muligt ud af vores medlemskab af den Europæiske Union. Grundlaget for arbejdet er vores strategi og handlingsplan. Hertil kommer arbejdet i regi af Greater Copenhagen og omkring sammenlægningen med Region Sjællands EU-kontor. På det første bestyrelsesmøde fortalte de forskellige medlemsgrupper om deres brug af kontoret og deres interesser i EU-samarbejdet. Vores universiteter bruger EU-samarbejdet, som en løftestang til at være internationale eliteuniversiteter. Regionens hospitaler har længe set mulighederne i involvering og har fået følgeskab af andre ildsjæle i regionen, som arbejder med blandt andet jordoprensning, transport og digitalisering. Mange kommuner deltager i vores kompetenceudvikling og stadig flere går ind i projekter. Hertil kommer de mange private virksomheder i kommunerne som bruger EU-midler til innovation og forretningsudvikling.

Copenhagen EU Office's Årsrapport for 2017 blev godkendt på bestyrelsens første møde. Vi fortæller her om, hvad vores universiteter, kommuner, region og virksomheder har opnået ved at involvere sig i EU's dagsorden og ved at søge medfinansiering fra EU til udviklingsprojekter. Og mest af alt fortæller årsrapporten om en medlemskreds, som både er videbegærlige og kompetente, når det gælder involvering i EU-forhold. Efter vores første år som fælles kontor for både kommuner, region og universiteter, kan vi konstatere en voksende interesse for samarbejde om EU-projekter mellem kommuner, region og universiteter. Vi er kommet godt i gang med endnu flere aktiviteter i 2018 og interessen for at komme til Bruxelles for at lytte og tale giver en allerede tætpakket kalender for året.

Som bekendt har den første fusion ledt til ønske om den næste med ZealandDenmark og i tillæg er kommet et endnu tættere samarbejde også med svenskerne i Greater Copenhagen.

Det er dejligt at være en del af.

Birgitte Wederking
Direktør
@birwed (holdninger er personlige)


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor