Rådet: Strategi for EU's industripolitik skal være ambitiøs og langsigtet

På tredje rådsmøde i træk har Rådet for konkurrenceevne vedtaget konklusioner om en ny strategi for EU’s industripolitik, og beskeden er klar: EU’s industrielle grundlag skal styrkes, og der er behov for en ambitiøs og langsigtet industripolitisk strategi.
Vent...

​Fortsat fokus på strategisk industripolitik
I september 2017 offentliggjorde Europa-Kommissionen deres bud på en samlet strategi for udvikling af europæisk industri efter opfordringer fra både Europa-Parlamentet og medlemslandene i Rådet, som understreger behovet for at hjælpe EU’s industri med at klare globale udfordringer og gribe de muligheder, som ny teknologi og det indre marked indebærer. Kommissionens udspil fremhæver blandt andet initiativer inden for uddannelse og kompetenceudvikling, digitalisering af industrien og bedre udnyttelse af forskning og banebrydende innovation til opstart og opskalering af virksomheder (se mere i Update artikel fra november 2017).   

Rådet for konkurrenceevne har på rådsmødet i november 2017 og senest den 12. marts 2018 vedtaget konklusioner, der opfordrer Kommissionen til at arbejde videre med udviklingen af en ny strategi for EU’s industripolitik, således at Kommissionens udspil fra september anvendes som et udgangspunkt for udarbejdelsen en mere langsigtet og omfattende strategi. 

Behov for nye og klare mål

Rådet byder Kommissionens meddelelse fra september velkommen som et første skridt mod en samlet industri strategi, men Rådet konkluderer samtidigt, at udspillet handler mere om status over initiativer, der allerede er fastlagt. Rådet vurderer, at der, for at styrke det industrielle grundlag i EU og anerkende den centrale rolle, industrien spiller i skabelsen af EU's fremtidige økonomi og samfund, er behov for en strategi der løber til 2030 og som indeholder konkrete strategiske mål, der løbende kan evalueres på. Rådet opfordrer derfor Kommissionen til at øge samarbejdet med medlemsstaterne og industri om udvikling af industripolitiske mål, der skal nås i 2030 og videre frem, således at der er en åbenhed over for de bestræbelser som forskellige sektorer gør for at udvikle langsigtede omstillingskøreplaner. Rådet ønsker, at den nye industripolitiske strategi skal være på plads i begyndelsen af EU’s næste institutionelle cyklus i efteråret 2019.   

Omlægning og modernisering af den europæiske industri 

Rådet argumenterer for, at industrien styrkes og moderniseres, hvis EU skal bevare sine konkurrencefordele. Særligt det digitale område har betydning for at styrke EU’s industrigrundlag. Rådet vurderer, at EU har iværksat gode initiativer på det digitale område, men for at styrke konkurrenceevnen, er det nødvendigt med en øget indsats og hurtig gennemførelse af politiske prioriteter med hensyn til digitalisering af industrien. Virksomheder skal derfor for at fungere i en dataøkonomi have fokus på vigtige fremadrettede tendenser som kunstig intelligens, big data og blockchain. Rådet understreger dog, at EU’s evne til at gøre brug af disse nye teknologier afhænger af dets evne til at innovere. Det er vigtigt at opnå betydelige og mere effektive investeringer samt at skabe den rette ramme for forskning, udvikling og innovation, hvilket også er vigtigt i forhandlingerne om EU’s næste flerårige finansielle ramme. 

Igangværende initiativer
EU’s industripolitik blev også diskuteret på Industry Day i februar, hvor interessenter på tværs af sektorer havde lejlighed til at drøfte behov og udveksle erfaringer. Konferencen, som afholdes i Bruxelles, er en årlig tilbagevendende begivenhed. Kommissionen har endvidere nedsat en ekspertgruppe, det såkaldte High Level Industrial Roundtable "Industry 2030". Gruppen skal bistå Kommission både med at implementere og udvikle nye industrielle initiativer og politiker. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor