Strategisk plan sætter retningen for europæisk forskning og innovation

​Europa-Kommissionen har med offentliggørelsen af den strategiske plan løftet sløret for, hvordan Horizon Europe forsknings- og innovationsprojekter skal bidrage til at gennemføre EU's politiske prioriteter om klima-neutralitet i 2050, digital omstilling og genopretning af økonomien i Europa. 


Vent...

​Copyright: European Union

Et kompas som skal understøtte EU’s politiske prioriteter

Efter snart to års co-design og konsultation med medlemslande, Europa-Parlamentet og diverse interessenter om Europas forskningsprioriteter og -behov er det sidste punktum endelig blevet sat i den første strategiske plan, som er en del af Horizon Europe-lovgrundlaget, og som dækker perioden 2021-2024. 

Den strategisk plan er et kompas, der sætter retningen for EU’s investeringer i Horizon Europe og binder de projekter, der skal implementeres i programmet, sammen med Europa-Kommissionens politiske mål og prioriteter. Planen har fokus på søjle 2, ”Globale Udfordringer og europæisk industriel konkurrencedygtighed”, og giver derfor et godt indblik i rationalet bag denne del af Horizon Europe. En del, som indeholder tematiske klynger som sundhed, klima, energi og mobilitet, implementeres gennem udfordringsbaserede projektindkaldelser i arbejdsprogrammerne. 

Strategisk og resultatorienteret forskning

I planen har Europa-Kommissionen defineret fire Key Strategic Orientations (KSO’er) for forskning og innovation for de første fire år af Horizon Europes levetid. KSO’erne afspejler især EU’s grønne og digitale politiske prioriteter; udvikling af nye teknologier, genopretning af biodiversitet og økosystemer, fremme af digital cirkulær økonomi, som er klima-neutral og bæredygtig, samt understøttelse af et demokratisk, inkluderende og modstandsdygtigt europæisk samfund. 

For hver klynge har Europa-Kommissionen udpeget relevante KSO’er, forskellige indsatsområder ”Impact Areas” og ”Expected Impacts” dvs. resultater, som Horizon Europe skal levere. Du kan se et eksempel på dette i illustrationen nedenfor, der viser klynge 6 og er baseret på side 94 i planen.Europæiske partnerskaber og missioner
Horizon Europes europæiske partnerskaber er også en del af den strategiske plan. Partnerskaberne bringer private og offentlige partnere sammen for at støtte udviklingen af forskning og innovation inden for vigtige sektorer som energi, transport, sundhed og fødevarer. På grund af de involverede partneres bredde kan de løfte komplekse problemstillinger. 

Den strategiske plan identificerer også fem missioner, et nyt instrument i Horizon Europe, som er problemorienterede og har konkrete mål. Missionerne skal iværksættes for at skabe bedre inddragelse af borgere, mere direkte samfundsrelevans, systemiske forandringer og mobilisering af ressourcer. 
Vi har tidligere skrevet om missionerne, så er du interesseret i at vide mere, kan man læse om dem her.

Tværgående temaer i Horizon Europe 

Endelig har Europa-Kommissionen identificeret en række tværgående tematikker i Den strategiske plan, som skal implementeres på tværs af Horizon Europe. Det drejer sig bl.a. om ligestilling, SSH, etik og open science. F.eks. skal SSH integreres som en del af alle klynger, missioner og europæiske partnerskaber. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor