Styrket Copenhagen EU Office viser vejen gennem EU

​For at sikre hovedstadsregionen som førende metropol i Europa skal den europæiske profil og tilstedeværelse i EU-sammenhæng styrkes. Derfor er det forskningspolitiske EU-kontor, creoDK, og det erhvervspolitiske EU-kontor, Copenhagen EU Office, blevet sammenlagt til ét stærkt kontor, der gør hovedstadsregionen og Greater Copenhagen til en markant aktør i hjertet af Europa. Det nye kontors bestyrelse mødtes for første gang den 7. februar 2017.

Øverst fra venstre mod højre: Steen Christiansen (Borgmester, Albertslund Kommune og KKR Formand), Thomas Bjørnholm (Prorektor for forskning og innovation - KU), Jeanette Slora Nielsen (salgschef, Atea), Peter Møllgaard (Forskningsdekan- CBS)

Nederst fra venstre mod højre: Mia Nyegaard (Medlem af Borgerrepræsentationen (R), Københavns Kommune) , Marianne Stendell (Regionsrådsmedlem (S) og næstformand), Jannich Petersen (Viceborgmester – Gribskov Kommune og formand), Katrine Krogh Andersen (forskningsdekan – DTU – og næstformand).

Derudover er flg. medlemmer af bestyrelsen: Jesper Thestrup (Direktør – In-Jet ApS), Finn Rudaizky (Regionsrådsmedlem (O)) og Per Roswall (Regionsrådsmedlem (V)) 
Copenhagen EU Office hjælper universiteter, kommuner, regionen og virksomheder i hovedstadsområdet med at søge EU-midler, danne netværk og få indflydelse på EU-politik. På den måde skal hovedstadsregionen i endnu højere grad fremover markere sig på det internationale landkort som en metropol med høj vækst og livskvalitet samt et internationalt knudepunkt for enestående forskning og banebrydende innovation.
Det nye kontor kombinerer erfaringer, kompetencer og ressourcer fra de to tidligere kontorer i fælles fysiske rammer og med fælles drift, under ledelse af direktør Birgitte Wederking.

Stærkere sammen 
Der er stadig større konkurrence om både prioriteter og midler i EU, og det kræver aktiv tilstedeværelse for at sikre indflydelse og hjemtag. ”Med et samlet Copenhagen EU Office er vi endnu stærkere tilstede i Bruxelles og klar til at vise vejen gennem EU og positionere Region Hovedstaden som en førende metropol i Europa. Europæiske og globale udfordringer løser vi bedst i samarbejde med vores europæiske kollegaer i regionerne, kommunerne, virksomhederne og på universiteterne. EU-kontoret i Bruxelles hjælper os med at tiltrække EU-midler til at løfte udfordringerne,” siger bestyrelsesformand Jannich Petersen (V), Viceborgmester i Gribskov Kommune.

Løft til udviklingen
”Vi har rigtigt mange innovative virksomheder i regionen. Den EU-støtte, Copenhagen EU Office hjælper virksomhederne med at opnå, udvikler dem gennem innovation og med mulighed for øget eksport og ansættelse af flere medarbejdere. Copenhagen EU Office letter adgangen til EU-midler og europæiske netværk og dermed til at opnå et stærkere fundament til udvikling af virksomhederne” udtaler næstformand og regionsrådsmedlem Marianne Stendell (S).

Fordel for forskningen
DTU, Københavns Universitet og CBS ser god værdi i at have en fast repræsentation i Bruxelles. ”Internationalt samarbejde er en grundlæggende nødvendighed for forskning i verdensklasse – uden adgang til vidensdeling og samarbejde med forskningseliten kan Danmark ikke være med i førerfeltet. I Europa foregår det hovedsageligt under EU-rammeprogrammer. Derfor skal vi være strategisk positioneret til at påvirke udformningen af rammerne, og med i netværk og projekter, når der uddeles midler til forskningen”, siger næstformand Katrine Krogh Andersen, forskningsdekan på DTU.

CASE 1
Copenhagen EU Office hjælper virksomheder i Region Hovedstaden med at søge EU-midler til at realisere eksporteventyr.

Altiflex, beliggende i Hvidovre Kommune, er en innovativ virksomhed i byggebranchen, som har udviklet en unik afskærmningsløsning til bygninger under konstruktion, der kan spare byggeprojekter for op til 50 % af deres energiomkostninger i vintermånederne.

Da Copenhagen EU Office kontaktede virksomhedens ejer Lasse Ramskov med et tilbud om hjælp til at søge EU-midler til at realisere eksportdrømmen, stod Altiflex og skulle bruge penge til at demonstrere produktet. ”Vi har ikke nogen erfaring med at søge EU-midler, så vi havde aldrig kastet os ud i det her, hvis ikke vi havde fået hjælp fra Copenhagen EU Office” fortæller Lasse Ramskov og fortsætter ”Vi forventer at fordoble medarbejderstaben til samlet at være på 50 ansatte i 2019, samtidig med at der genereres arbejde til beskæftigelse af henimod 200 montører hos Montørpartnerne.” Også Hvidovre Kommunes Borgmester Helle M. Adelborg er glad: ”For os er det vigtigt også at tilbyde virksomheder i vækst hjælp til at accelerere deres udvikling. Vi kender vores virksomheder godt, og vi vil blive ved med at arbejde for at skabe kontakt mellem vores virksomheder og Copenhagen EU Office.” Copenhagen EU Office’s virksomhedsservice CopenVirk har siden sin opstart i juli 2015 sikret et EU-hjemtag på 32 millioner kr. til virksomhedsprojekter i Region Hovedstaden.

CASE 2
Global microbial identifier – Copenhagen EU Office påvirker EU’s forskningsdagsorden

Danmarks Tekniske Universitets Fødevareinstitut er med i et internationalt initiativ til at etablere en “global microbial identifier database” for at indsamle oplysninger om spredning af mikroorganismer med henblik på hurtigt at opdage smitsomme sygdomme og sikre korrekt behandling af disse sygdomme. Ved at overvåge spredningen af sygdommene kan man identificere risikoen for og begrænse nye pandemier. Gennem workshops og møder i Bruxelles har Copenhagen EU Office (creoDK) over en årrække arbejdet med DTU for at præsentere ideen for EU’s beslutningstagere. Det har krævet en indsats i forhold til forskningsprioriteter inden for både menneskers og dyrs sundhed samt overførslen af sygdomme fra dyr til mennesker. I 2014 resulterede indsatsen helt konkret i tildeling af et 20 mio. euro (ca. 150 mio. kr.) Horizon 2020 tilskud til projektet COMPARE, med DTU som leder.

Fakta om Copenhagen EU Office:
  • Copenhagen EU Office er etableret af Region Hovedstaden, regionens 29 kommuner, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School. 
  • Aktørerne i Region Hovedstaden står for over 60 % af det danske hjemtag fra EU’s Horizon 2020 program.
  • Copenhagen EU Office ledes af en bestyrelse, med Jannich Petersen som formand og Marianne Stendell og Katrine Krogh Andersen som næstformænd. I det daglige leder direktør Birgitte Wederking kontorets 10 medarbejdere og to praktikanter. 
  • Kontorets EU-rådgivere har bl.a. til opgave at hjælpe kommuner, region og virksomheder med at skaffe projekt- og støttemidler til udvikling af f.eks. nye produkter og ydelser, der kan komme borgerne til gode.
  • Online findes Copenhagen EU Office på www.cphoffice.eu, Twitter @Cph_EU, og LinkedIn Copenhagen EU Office.
Kontakt:
  • Region Hovedstadens pressevagt, tlf. 70 20 95 88.
  • Direktør Birgitte Wederking, Copenhagen EU Office, tlf. +32 472 27 91 93.
Redaktør