Chefens klumme: Succes er en holdindsats

​I november var kontorets bestyrelse i Bruxelles for første gang siden 2019. Sammenhængskraft og gensidig nysgerrighed blev cementeret, og den fælles 2030-strategi blev vedtaget. 

Vent...

​Min bestyrelse havde i november måned endelig mulighed for at komme til Bruxelles igen. Det var så godt at have mulighed for at give dem et førstehåndsindtryk af EU-dagsordenen gennem besøg i de forskellige EU-institutioner og på Rep'en. En ekstra bonus var den oprigtige interesse, som de forskellige dele af ejerkredsen har for hinandens måde at arbejde med EU-spørgsmål kombineret med en lyst til at gøre mere sammen til gavn for borgere og samfund. ​

Det er også en anerkendelse af, at kun gennem samarbejde mellem videnskabsfolk og lokale, regionale og nationale beslutningstagere er det muligt at finde løsninger på vores fælles udfordringer. Den stigende befolkningstæthed i byområderne er en udfordring. Ligeledes har landområderne sine problemer. Begge dele øger nødvendigheden af en indsats, der sikrer, at vi også i fremtiden har både byer og landområder, som er sunde, bæredygtige og attraktive at bo i. Det forholder kommunerne sig til ved at indgå i netværk med ligesindede, som giver dem en stærkere stemme på den internationale scene. Og når byerne og videnskaben går sammen, styrkes både de grænseoverskridende samarbejder og videnskabelige netværk. 

Greater Copenhagen EU Office er en platform for netop dette samarbejde sammen med de mange andre aktører, som ser Bruxelles som et diplomatisk centrum. Så derfor er det positivt, at vores nye strategi 2023-30 har et perspektivrigt design, som giver et fornyet mandat til problemløsning og værdiskabelse gennem internationalisering.

Det giver en god følelse at afslutte året på den note, og det var aldrig sket uden en engageret bestyrelse, styregruppe og det bedste hold af medarbejdere. Tak for det.

Glædelig jul og godt nytår.

​​Birgitte Wederking

@birwed (holdninger er personlige)​​​​​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor