Sundhedskommissærens politiske prioriteter

​På et møde i juli løftede EU-sundhedskommissæren Vytenis Andriukaitis sløret for sine sundhedspolitiske mærkesager. 

De tre P’er: Preven​tion, promotion & protection 

Kommissær Vytenis Andriukaitis’ sundhedsdagsorden er bygget op om tre ”P’er” – prevention, promotion og protection. Disse nøgleord danner grundlag for de prioriteter Europa-Kommissionen har på sundhedsområdet i de kommende fire år. 
Prevention and h​​ealth promotion relaterer sig særligt til rygning, alkoholforbrug, herunder alkoholmisbrug og fysisk inaktivitet. Derudover dækker disse prioriteter adgang til screening, tidlig diagnose og behandling af sygdomme samt vaccinationer. Dårlig kost og ernæring fremhæves også som risikofaktorer i forhold til sundhed og udvikling af sygdomme, hvor Kommissæren har særligt fokus på transfedtsyrer i fødevarer samt indtag af sukker og salt. Fedme, hjertekar- og kroniske sygdomme generelt fremhæves som de individuelle konsekvenser, mens samfundets økonomiske omkostninger også nævnes. Børn bliver fremhævet som særlig fokusgruppe og skoler som indsatsområde. 

Vytenis Andriukaitis er en del af Kommissærteamet på den højt prioriterede politiske dagsorden Digital Single Market package (se artikel om Digital Single Market package fra maj 2015). Sundhedskommissæren knytter telemedicin, mobile health og elektronisk udskrivning af medicin til den digitale dagsorden. Det er endvidere højt prioriteret at færdigbehandle og vedtage lovgivningen om databeskyttelse.

Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker har i forbindelse med sin udnævnelse af Vytenis Andriukaitis til sundhedskommissær bedt om, at der opbygges en EU-kompetence på health systems performance, der kan analysere for EU’s nationale sundhedssystemer. Der er nedsat en ekspertgruppe, som kigger på dette. Gruppen har særligt fokus på kvalitet i behandlingen og vil offentliggøre sine resultater i slutningen af 2015. Initiativet skal ses i sammenhæng med implementeringen af direktivet for patientmobilitet, som er en nøgleprioritet for Europa-Kommissionen. 

Spredning af sygdomme på tværs af grænser omtales endvidere som et vigtigt europæisk indsatsområde. Ebola fremhæves som et konkret eksempel på risikoen for, at smitsomme sygdomme spreder sig hurtigt over grænser, og hvor EU har bidraget til at stoppe udviklingen af sygdommens udbrud i Vestafrika. Fremadrettet vil Europa-Kommissionens indsats især fokusere på at forebygge spredning af epidemier. 

Antibiotikaresistens er et stigende globalt problem forårsaget af overforbrug og misbrug af antibiotika. Udfordringen vil være én af de mest prioriterede for EU og resten af verden i den kommende årrække. Konkret udløber EU’s handlingsplan for antibiotikaresistens i slutningen af 2016. Det forventes derfor, at Europa-Kommissionen vil forberede en opfølgende handlingsplan, som kan træde i kraft i 2017.  

Redaktør