​Europa Kommissionen, fotograf: Jennifer Jacquemart

The European Green Deal bliver en grøn tråd i alle Kommissionens politikker

​Den nye Kommissions helt store slagnummer, The European Green Deal, skal med 2050-målet gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent i verden. Kommissionens viceformand Frans Timmermans, der skal føre den grønne aftale ud i livet, ønsker et europæisk paradigmeskifte i den nye aftale. Men mens målsætningerne gøres mere ambitiøse, kæmper EU fortsat med at nå de eksisterende klimamål.  

Vent...

​Ambitionerne for the European Green Deal er vidtrækkende, og Von der Leyen’s budskab står klart: Klimaforandringer er den mest presserende udfordring, verden står med, og EU skal føre an i klimakampen. 

Det gjorde hun klart, da hun præsenterede the European Green Deal for Rådet onsdag d. 11. december: 

”Det er en opgave for vores generation og for den næste, men forandringen skal begynde lige nu - og vi ved, at vi kan gøre det. The European Green Deal er Europas nye vækststrategi. Den vil nedbringe emissionerne samtidig med, at den vil skabe beskæftigelse og forbedre vores livskvalitet”.

Aftalen er vigtig, fordi den vil have indflydelse på alle områder, den nye kommission skal arbejde med: 

”Den er den grønne tråd, der vil løbe gennem alle vores politikker - fra transport til beskatning, fra fødevarer til landbrug, fra industri til infrastruktur. Med the European Green Deal vil vi investere i vedvarende energi og øge handelen med emissioner, men vi vil også fremme den cirkulære økonomi og bevare Europas biodiversitet. […]”, sagde Ursula von der Leyen.

Mere ambitiøse klimamål for 2030 

EU’s nuværende CO2-reduktionsmål på 40 % for 2030 er ikke ambitiøst nok ifølge Kommissionen, og skal skærpes til mindst 50 %.

CO2-udledning i Europa er blevet reduceret med 22 % sammenlignet med 1990-niveauerne, men det er ikke nok, hvis der skal sættes en realistisk kurs mod målet for 2050. 

For at lovfæste den politiske ambition om at blive klimaneutral i 2050, vil Von der Leyen præsentere en ”europæisk klimalov” inden for de første 100 dage af hendes mandat. 

Kommissionen vil desuden fremlægge en biodiversitetsstrategi for 2030, en ny handlingsplan for den cirkulære økonomi, en såkaldt Farm to Fork-strategi for bæredygtige fødevarer, samt fremlægge en ny industriel strategi, der vil være baseret på bæredygtig teknologi og cirkulære økonomiprincipper. 

Den Europæiske Green Deal omfatter således alle økonomiske sektorer, særligt energi-, landbrugs-og byggesektoren, transport og industrier som bl.a. stål-, cement-, tekstil-, og den kemiske-industri. 

Overgangen skal være socialt retfærdig 

Von der Leyen understreger, at the European Green Deal skal sætte en kurs, der er social retfærdig. En succesfuld implementering vil kræve, at de lande, der er mest udfordret i forhold til at nå målene, bliver hjulpet på vej. 

Det er primært de østeuropæiske lande, der har blokeret målet om klimaneutralitet, når stats- og regeringscheferne har været samlet i løbet af det seneste år. For at få de østeuropæiske lande ombord, vil en Just Transition Fund blive oprettet. Fonden har til formål at sikre, at ingen lande med energitunge eller kul-afhængige økonomier efterlades alene med omkostningerne, når den store omstilling skal realiseres. 

Det vil kræve betydelige investeringer

For at opnå målsætningerne for the European Green, vil det kræve betydelige investeringer. Kommissionen har estimeret, at det vil kræve 260 mia. EUR ekstra i årlige investeringer, hvis man skal indløse 2030-målsætningen, altså ca. 1,5 % af BNP (2018). 

Denne strøm af investeringer skal opretholdes over tid, og omfanget af den grønne omstilling kræver mobilisering af investeringer fra både den offentlige og private sektor. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor