Towards Horizon Europe: Succesen skal gentages

​Et ambitiøst kursus om Horizon Europe-samarbejdsprojekter for forskere i Østdanmark er for nylig afsluttet. Nu gør KU, DTU, CBS, RUC, Region Hovedstaden, Region Sjælland og vi på GCPHEU klar til endnu et forløb, der skal ruste forskere til at indgå i projekter med alt, hvad det indebærer af konsortieopbygning, projektindkaldelser og ansøgninger. 

Vent...
På fem moduler spredt over efteråret 2020 og foråret 2021 er 36 forskere blevet grundigt introduceret til Horizon Europes muligheder for strategisk og anvendt forskning i såkaldte samarbejdsprojekter. Formålet var at styrke deltagelsen i Horizon Europe og støtte forskerne i udvikling af Horizon Europe-ansøgninger.

”Vi har udviklet Towards Horizon Europe-forløbet sammen med vores medlemmer for at skabe de bedste forudsætninger for forskere, som er interesserede i at koordinere eller deltage i Horizon Europe-samarbejdsprojekter inden for sundhed eller grøn omstilling,” fortæller Anne Meidahl, EU-chefkonsulent hos Greater Copenhagen EU Office.

Søjle II’s mange muligheder

Sundhed og grøn omstilling hører under søjle to i EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, og det er ikke tilfældigt, at fokus ligger på den midterste søjle. 

”Søjle II udgør over halvdelen af Horizon Europe, og der er efter vores vurdering et potentiale for at øge universiteter og hospitalers deltagelse i den del af programmet, men for mange forskere er det vanskeligt og tidskrævende at tage hul på,” fortæller Anne og fortsætter:

”Derfor er Towards Horizon Europe et målrettet forløb, som giver en grunding indføring i mulighederne helt fra den overordnede policy-ramme til det konkrete arbejde med at læse og forstå projektindkaldelser og tilrettelægge en god ansøgningsproces. Samtidig har kurset gjort, at flere af deltagerne er kommet tidligere i gang med at se konkret på mulighederne i Horizon Europe og udvikle deres idéer, konsortier og ansøgninger,” forklarer hun.

Samarbejde på tværs af medlemskredsen
Udviklingen af forløbet har været et samarbejde med en dedikeret task force med repræsentanter fra medlemmernes kontorer for forskningssupport. 

Undervisningsmodulerne blev kombineret med individuel rådgivning undervejs i forløbet ved medlemmernes EU- eller forskerserviceenheder og Greater Copenhagen EU Office. Derudover er de mange materialer, der løbende er brugt i modulerne, blevet samlet i et opslagsværk, der beskriver de forskellige led i processen. 

Rettidig omhu, værktøjer og bedre overblik

Og netop det katalog fremhæves af en kursets deltagere, da hun bliver spurgt til, hvad hun går derfra med:

”Kurset har rustet mig til rettidig omhu; at være realistisk og komme i gang i ordentlig tid. Derudover har redskaberne, der fx visualiserer et projektdesign, og hvordan og hvornår man opbygger sit konsortium, været en kæmpe hjælp. Nu har jeg et sted at gå tilbage at orientere mig,” fortæller Maria Kristiansen, lektor på Københavns Universitets Institut for folkesundhedsvidenskab. 

Tariq Osman Andersen, Tenure Track Adjunkt på Datalogisk Institut på Københavns Universitet, der også deltog i forløbet, har også fået meget ud af det: 

”Jeg er helt sikkert blevet bedre rustet og mere motiveret til at indgå i et projekt. Jeg har en bedre forståelse for baggrunden og har fået et meget bedre indblik i, hvad det hele handler om.”

Towards Horizon 2.0 lige om hjørnet

Towards Horizon Europe-forløbet afvikles igen i juni – oktober 2021 for forskere. Det retter sig mod Horizon Europe-indkaldelser inden for sundhed, grøn omstilling og digital teknologi med ansøgningsfrist i 2022. Dette forløb forventes at inkludere afholdelse af to fysiske moduler inklusiv et 1½ dags ophold i Bruxelles. 
 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor