Tre nye film viser frugten af GCPHEU’s arbejde

​Slagelse Kommune, virksomheden Wavepiston i Helsingør og Region Hovedstadens Akutberedskab har fået projektmidler fra EU og ekspertnetværk i Bruxelles. Det fortæller de om i GCPHEU’s tre nye videoer, som du kan se herunder. 

Vent...
Det er produktionsselskabet Falke og Blegvad, som de seneste måneder har produceret de tre casevideoer, der viser, hvordan EU’s støtteprogrammer, internationale netværk og vidensdeling kan komme borgere og virksomheder i Østdanmark til gavn.

Cases til inspiration
”Vi håber, at disse videoeksempler kan være kilde til inspiration for vores kommuner, regioner, universiteter eller virksomheder, der er nysgerrige på mulighederne i EU” fortæller Birgitte Wederking, direktør for Greater Copenhagen EU Office, og fortsætter:

”At søge EU-midler eller at engagere sig i EU-politik er processer, der tager tid og kræver samarbejde, men eksemplerne i filmene viser samtidig hvor meget godt, der kan komme ud af at bruge kræfter på det. Vi står klar gennem hele processen til at hjælpe med råd, vejledning og i mange tilfælde også økonomisk støtte.”

Fra motion i Slagelse over bølgeenergi ved Kronborg til 1813

De tre film viser meget forskellige eksempler på, hvad GCPHEU’s hjælp til ansøgninger og interessevaretagelse kan munde ud i.
Slagelse Kommune har været en del af et EU-projekt, hvis formål var at finde frem til skrøbelige ældre og forbedre de forebyggende indsatser over for dem. 1600 ældre borgere deltog og alle, som gennemførte projektet, forbedrede deres sundhedstilstand, så de har mindre risiko for fx indlæggelse og fald.

I en helt anden boldgade har virksomheden WavePiston, der producerer teknologi til at udvinde bølgeenergi, benyttet sig af vores virksomhedsservice CopenVirk. De har modtaget støtte fra tre forskellige EU-puljer til et samlet beløb på knap 34 millioner kroner.

Sidst, men ikke mindst, har Akutberedskabet i Region Hovedstaden fået hjælp fra GCPHEU til at danne netværk i Bruxelles og blive sat i kontakt med relevante eksperter. I sidste ende har det også resulteret i lyst og mulighed for at deltage i et tværeuropæisk projekt og søge om EU-midler til et projekt gennem Horizon 2020.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor