Udvikling af regionale smart specialisation strategier

Deltagelse i den Bruxelles-baserede platform ESTHER og hjælp fra Copenhagen EU Office har banet vejen for midler fra Interreg Europe programmet til at Region Hovedstaden, i samarbejde med 9 andre EU-lande, kan skabe de bedste regionale vilkår for MedTech-sektoren.
Vent...

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Region Hovedstaden udvikler hvert fjerde år i samarbejde med kommuner, erhvervsliv, organisationer og videninstitutioner en Regional Vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), som er en ambitiøs politisk vision, der sætter retning for regionens udvikling. Det er en fokuseret strategi med konkrete initiativer, der skal bidrage til højere livskvalitet for borgerne, flere arbejdspladser og mere vækst hos virksomhederne.

International netværk skal bidrage til vækst på MedTech-området

Gennem deltagelse i det Bruxelles baserede netværk ESTHER og med hjælp fra Copenhagen EU Office skrev Region Hovedstaden sammen med 9 øvrige lande et Interreg Europe projektforslag.

I projektet skal regionerne videndele om omkring implementering og udvikling af ”Smart Specialisation strategies”, for på den måde at:
  1. Styrke innovationsøkosystemet inden for medtech-området.
  2. Udvikling af business model for bedre adgang for SMV’er til medtech-sektoren.
  3. Skabe synergier på tværs af de deltagende lande, på baggrund af de strategiske prioriteringer i ”Smart Specialisation Strategies”.
Visionen i projektet ligger godt i forlængelse af arbejdet med kommende ReVUS’er med fokus på udvikling, kobling og implementering af eksisterende initiativer.

Resultaterne skal give større viden om udformning af succesfulde strategier på Medtech-området. Mindst 20 forskellige best practices skal identificeres og bruges til at forbedrede policy instrumenter ift. at styrke forskning og udvikling af økosystemerne, udvikle forretningsmodeller på området og udvikle flere relevante interregionale projekter på EU-niveau, inden for MedTech-sektoren.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor