University Representation in Brussels

​creoDK og SDU’s repræsentant i Bruxelles afholdt en workshop på EARMA konferencen i Leiden. ​

​Baggrund

Flere og flere universiteter i Europa ser på muligheden for at etablere en repræsentation i Bruxelles.  Der er dog begrænset viden om dette fænomen; fx hvor mange universiteter har repræsentation i Bruxelles, med hvilket formål og hvilen organisering? Derfor har creoDK sammen med SDU's repræsentant i Bruxelles foretaget en kortlægning og mere dybdegående undersøgelse af universiteters tilstedeværelse i Bruxelles. Resultaterne blev præsentret på EARMA's årlige konference i Leiden den 30. juni 2015.

Mere end 100 universiteter er til stede i Bruxelles

Kortlægningen viste, at mere end 100 universiteter fra hele Europa er repræsenteret i Bruxelles gennem tilstedeværelsen af mindst én medarbejder eller på anden vis dedikerede ressourcer. Repræsentationer med mere end 20 medlemmer og nationale forskningskontorer er ikke inkluderet.  I en geografisk sammenligning har Storbritannien flest universiteter repræsenteret i Bruxelles (31). Der er samlet set 26 skandinaviske universiteter med fast repræsentation i byen.

Den massive repræsentation af universiteter i Bruxelles bunder selvsagt i, at byen er politisk omdrejningspunkt for EU's aktiviteter – også på forskningsområdet. Med tilstedeværelsen af EU-institutionerne kan man udøve interessevaretagelse for EU's forskningsprioriteter og universiteternes rammevilkår, og med de mange andre interessenter, som er i byen, er Bruxelles et oplagt sted at danne netværk, indhente information og brande sine kompetencer. Aktiviteter som lettes gennem fast tilstedeværelse.

Et spørgsmål om funding?

Undersøgelsen viste, at universitetsrepræsentationerne er meget forskellige i deres erklærede hovedformål. Nogle har eksplicitte Horizon 2020 hjemtagsmål, mens andre fokuserer mere på, hvordan forskellige Bruxelles-aktiviteter understøtter universitetsmedlemmernes hjemlige mål – herunder også EU-funding.

Ser man på underskrevne grant agreements for det første år af Horizon 2020, har de godt 100 universiteter med repræsentation i Bruxelles et gennemsnitligt hjemtag på 3,6 mio. euro, mens universiteter uden Bruxelles-repræsentation har et gennemsnitligt hjemtag på 1,4 mio. euro. Undersøgelsen kan ikke sige, om repræsentationerne har en afgørende betydning, eller om universiteterne er til stede i Bruxelles, fordi de netop allerede er engagerede i EU's forskningsprogrammer. Dog peger undersøgelsens kvalitative del på, at to faktorer er afgørende for graden af succes: for det første et klart defineret formål med at have en repræsentation i Bruxelles, for det andet engagement i Bruxelles-aktiviteterne fra universitetets side.  

Redaktør