Urban udvikling på EU's dagsorden

​EU-initiativet ”Urban Agenda” skaber samarbejde om udvikling i EU’s byer. De første handlingsplaner er på vej.

Fælles urbane løsninger

Europa er en af verdens mest urbaniserede regioner, og det er i byerne, at EU mest effektivt imødekommer nogle af de store samfundsudfordringer. For at finde fælles løsninger på   udfordringer som arbejdsløshed, fattigdom og klimaforandringer vedtog EU's medlemslande den 30. maj 2016 Amsterdampagten. Pagten opstiller rammerne for EU's såkaldte Urban Agenda. Målet er at sikre maksimal vækstpotentiale i mere intelligente og innovative byer.

12 tematiske partnerskaber

Samarbejdet i Urban Agenda har ført til 12 tematiske partnerskaber. Partnerskaberne er sammensat af både byer, medlemslande, Europa-Kommissionen, EuroCities, European Investment Bank med flere. Det skaber en lokal forankring af nuværende og kommende tiltag. De 12 partnerskaber er:

1. Jobs and skills in the local economy
2. Urban poverty
3. Housing
4. Inclusion of migrants and refugees
5. Circular economy
6. Urban mobility
7. Air quality
8. Digital transition
9. Innovative and responsible public procurement
10. Energy transition
11. Sustainable use of land and Nature-Based solutions
12. Climate adaptation

Handlingsplaner for bedre lovgivning, finansiering og viden

Hvert partnerskab skal udforme en handlingsplan ud fra de identificerede barrierer og muligheder på de 12 områder.  Fire partnerskaber (nr. 2, 3, 4 og 7) er gået forrest og har gennemført en offentlig høring for at få input til deres handlingsplaner. Handlingsplanerne skal medvirke til en mere effektiv og sammenhængende implementering af eksisterende og kommende EU-politikker på områderne. Handlingsplanerne har fokus på bedre lovgivning, bedre finansiering og bedre viden. 

Partnerskaberne vil præsentere deres handlingsplaner den 27. og 28. november 2017 på Cities Forum i Rotterdam, som er et arrangement målrettet alle involverede parter i urban udvikling. I slutningen af 2017 vil Ministerrådet modtage en samlet rapport, som beskriver fremskridtene og angiver forslag til forbedringer og refleksioner på Kommissionens fremtidige arbejde med urbane anliggender. 

EU's Urban Agenda er ikke bindende. Partnerskaberne har fokus på implementering af løsninger og initiativer gennem vidensdeling og erfaringsudveksling af "best practices".  Urban Agenda støtter op om FN's  17 mål for bæredygtig udvikling og EU's eget klima- og energiinitiativ Covenant of Mayors.

Redaktør