​​​​​

Vil du være med i vores nye EU-mentorordning?

​På Greater Copenhagen EU Office lancerer vi en mentorordning, så vi bliver endnu flere i Østdanmark med gode forudsætninger for at gribe EU-muligheder. Vi søger både mentorer og mentees. Tilmeldingen er åben frem til den 20. marts 2023. 

Vent...

​At komme i gang med at skrive en EU-ansøgning eller deltage i et EU-projekt kan være en spændende, men også stor opgave. Heldigvis er der mange ude i vores regioner og kommuner, som har prøvet det før og har værdifulde erfaringer med processer, ansøgninger, konsortier, afrapportering og samarbejde.

Mentorordningen er derfor et forsøg, der skal bidrage til at imødekomme efterspørgslen i vores ejerkreds efter flere kompetencer og mere viden til at bruge E​U-programmerne til at løfte lokale dagsordener gennem flere projekter.​

Du kan tilmelde dig mentorordningen her​

Hvad går mentorordningen ud på?

Mentorordningen består af minimum tre møder mellem en mentor og en mentee over en periode på ca. seks måneder. På baggrund af tilmeldingerne matcher vi mentorer og mentees. Vi faciliterer det første online møde, hvor I kan afstemme forventninger til forløb og fokus for jeres samtaler. Herefter tager mentee initiativ til at sætte møder op med mentor. Tid, sted og varighed af møderne aftales indbyrdes. Møderne kan f.eks. foregå på mentors arbejdsplads, online eller telefonisk.​

Hvad får jeg ud af at være mentor?

Du videregiver dine erfaringer og gode råd om EU-ansøgninger og -projekter. Dermed bidrager du til, at endnu flere medarbejdere i Østdanmark har mod på at arbejde med EU-projekter, som kan skabe løsninger på nogle af de samfundsudfordringer, vi oplever lokalt. Dine refleksioner kan gøre en forskel for andre, og du kan selv tage nye input med hjem. Derudover kan du bruge det til at danne netværk og samarbejde om andre anliggender, I har til fælles. ​

Hvad får jeg ud af at være mentee?

Du mødes med en medarbejder, som har stor erfaring med EU-ansøgninger og -projekter, og du får sparring og gode råd, f.eks. om det der optager dig som fx hvordan man skriver en god ansøgning, danne stærke partnerskaber eller kommunikere internt eller eksternt om projektet. ​

Hvornår går mentorordningen i gang?

Tilmeldingsfristen er den 27. marts, og alle tilmeldte får svar senest  31. marts. Vi forventer, at mentorordningen starter i april/maj med de første møder og varer indtil oktober/november.

Hvad kræver det?

Som mentee kræver det, at du:

  • Har et ønske om at deltage i (flere) EU-projekter og tage imod læring og sparring
  • Er indstillet på at tage initiativ til møderne med mentor

Som mentor kræver det, at du:

  • Er interesseret i at dele ud af din viden og erfaringer med EU-projekter
  • Stiller dig til rådighed for minimum tre møder over minimum et halvt år

*Bemærk: Vi vil så vidt muligt forsøge at matche alle tilmeldte, men vi kan desværre ikke garantere, at alle tilmeldte opnår et match.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor