Velkommen til en gammel kending og en helt ny medarbejder

​GCPHEU er meget glade for at byde velkommen til Anna Haaland Wittenberg, der er tilbage fra barsel og skal arbejde med transport og mobilitet – og til Lars Rachlitz, som skal arbejde med digitalisering, fødevarer og bioøkonomi og kommer fra en stilling hos Gate 21. 

Vent...

​Lars Rachlitz startede som EU-konsulent i august 


Lars skal arbejde med projektudvikling på områderne digitalisering, fødevarer og bioøkonomi. I sit arbejde vil han desuden beskæftige sig med Smart Cities og -samfund. 
Lars vil bruge sine kompetencer til at bidrage til bæredygtig og innovativ udvikling for kommuner, regioner og andre i Greater Copenhagen-geografien – med udgangspunkt i mulighederne i EU-systemet. 

Lars er samfundsvidenskabeligt uddannet med fokus på innovation og EU og kommer fra et job i Gate 21. Her har han arbejdet med bæredygtighed og smart cities for mange af de samme aktører, som Greater Copenhagen EU Office repræsenterer. 

I en rolle som projektleder og -udvikler, har han erfaring med udvikling og ledelse af tripple-helix projekter. Altså projekter med deltagelse af offentlige-, private- og videnspartnere. Det gælder også projekter finansieret med EU midler. Lars er uddannet Cand. Merc. EU Business and Law fra Aarhus Universitet og har en HA i entreprenørskab og Innovation fra SDU.

Anna Haaland Wittenberg kom tilbage fra barsel som chefkonsulent i oktober 


Anna skal udvikle EU-projekter inden for transport og mobilitet på tværs af ejerkredsen. Anna følger EU's transportprioriteter tæt og hjælper regioner og kommuner med at matche udviklingsbehov med relevante EU-programmer og attraktive europæiske projektpartnere. Transportpolitikken er nært forbundet med EU's dagsorden for klima, energi og digitalisering, og Anna vil derfor også rådgive i relaterede tværfaglige projekter.

Anna er uddannet cand.scient.adm. fra RUC med speciale inden for europæisk politik. Inden hun gik på barsel, var hun teamleder for Region Sjællands EU-kontor, hvor hun bl.a. har arbejdet med europæisk projektudvikling og interessevaretagelse på transportområdet med særligt fokus på Femernbælt-forbindelsen. 

Tidligere arbejdede Anna for et internationalt konsulentfirma i Bruxelles, der faciliterede læringsforløb for EU's medlemslande og gennemførte evalueringer for Europa-Kommissionen. På CV’et har Anna desuden roller som: partner i et analysebureau, politisk rådgiver, projektleder og udviklingskonsulent i en dansk kommune.  


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor