Velkommen til vores tre nye EU-konsulenter

​Januar har været en travl måned for Greater Copenhagen EU Office. Vi har budt velkommen til hele tre nye EU-konsulenter. Én af vores nye konsulenter skal sidde med interessevaretagelse, mens de to andre skal arbejde med projektudvikling. 

Vent...

​Fra venstre Jesper, Stine og Casper. 

​Jesper skal arbejde med projektudvikling inden for miljø, bioøkonomi og klimatilpasning

Jesper Blaabjerg Holm kommer fra en stilling som fuldmægtig i Danmarks Statistik. Hos Danmarks Statistik arbejdede Jesper med forberedelse og forhandling af europæisk statistiklovgivning på landbrugs- og erhvervsområdet samt som projektleder i Danmarks Statistik porteføljesekretariat. Jesper ser frem til at bruge sit kendskab til EU-systemet og projektledelse til at rådgive om EU-programmer og understøtte etablering af samarbejder og partnerskaber, der gennem innovative udviklingsprojekter kan løse samfundsmæssige udfordringer.

Jespers arbejdsområder for Greater Copenhagen EU Office er klima, miljø, bioøkonomi og ressourceeffektivitet. Herunder vil emner som cirkulær økonomi, klimatilpasning og naturbeskyttelse og -genopretning være centrale emner. 

Casper skal arbejde med CopenVirk og projektudvikling inden for klima og mobilitet

Casper Andersen kommer fra en stilling som chef for Danske Rederiers EU-kontor og har tidligere rådgivet danske virksomheder og organisationer i EU-forhold på den danske EU-repræsentation i Bruxelles. Før det har Casper Andersen arbejdet i Dansk Industris branchefællesskab for energivirksomheder med ansvar for bl.a. energieffektivitet, fjernvarme og smart cities-løsninger.

Caspers arbejdsområder for Greater Copenhagen EU Office er energi- og klimaløsninger, mobilitet og transport samt virksomhedsrådgivning gennem CopenVirk.

Stine skal arbejde med interessevaretagelse med fokus på digitalisering, sikkerhed, klima og mobilitet

Stine Resen er uddannet fra Københavns Universitet, University College London i Storbritannien og Lunds Universitet i Sverige. Her har hun specialiseret sig inden for det sikkerheds- og EU-politiske felt. Stine har været i praktik i Europa-Parlamentet og den Danske Delegation til NATO, og har i sin studietid også arbejdet for Forsvarsministeriet og stiftet bekendtskab til universitetsverdenen som forskningsassistent for EU-professor Marlene Wind. Stine brænder for at bruge sin samfundsfaglige baggrund og viden om EU til at synliggøre og fremme universiteterne og hospitalernes forskningsinteresser i EU-systemet og til at formidle EU-policy til Greater Copenhagen EU Offices medlemmer.

Stine skal arbejde med interessevaretagelse for Greater Copenhagen EU, hvor hendes arbejdsområder bliver digitale teknologier, sikkerhed, klima og mobilitet.

Du kan finde alle medarbejdere og deres arbejdsområder på vores hjemmeside.   Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor