Veloverstået KOMPAS-EU: Viden, værktøjer og udviklingsplaner i fokus

​Intet mindre end 22 timers online undervisning har vi i marts afholdt for medarbejdere i østdanske kommuner og regioner i forløbet KOMPAS-EU. Her har der været fokus på at give konkrete værktøjer, masser af viden og vise inspirerende cases, der skal gøre EU-støttemulighederne nemmere at navigere i.

Vent...
Hvordan kommer man med i et EU-projekt? Hvilke muligheder er der i hvilke støtteprogrammer? Og hvordan forløber ansøgningsprocessen?

Til lyden af Dolly Partons ”9 to 5” kunne konsulentfirmaet Grøn/Bruun og Greater Copenhagen EU Office byde velkommen til 60 engagerede deltagere fordelt på fire temaområder med to sessioner hver. Her blev ovenstående og mange, mange flere spørgsmål besvaret. 

For der er rigtig meget at lære, og EU-ansøgninger tager tid, blev der ikke lagt skjul på. Og det er her Parton-klassikeren kommer ind i billedet; det er fast arbejde i perioder. Til gengæld kan der komme rigtig meget godt ud af det.

Ny programperiode er katalysator

Her i 2021 er en helt ny EU-programperiode skudt i gang. Horizon 2020 er blevet overtaget af Horizon Europe, og resten af EU’s støtteprogrammer får ligeledes nyt budget og nyt arbejdsprogram. Timingen er derfor god til at give overblik over de mange nye støttemuligheder.

At deltage i EU-projekter kan nemlig være et rigtig godt redskab til at føre kommuner og regioners udviklingsplaner ud i livet. Samtidig kan man få skabt noget synlighed, opbygget interne kompetencer, styrket lokale, såvel som internationale, netværk og ikke mindst få penge og ressourcer til ambitiøse indsatser, der kan komme borgerne til gode.

Fra potentiale til proces

Dette er blot et udsnit af gode argumenter for at gå ombord i et projekt og prioritere det. Men én ting er at lære om programmerne og potentialet – en anden ting er at lære den helt konkrete proces at kende og vide, hvordan man kommer i gang, finder partnere og skriver ansøgninger.

Derfor har deltagerne også hørt fra en lang række kommuner og regioner, der har deltaget i projekter og kan fortælle om udbytte og udfordringer. Kursets fire undervisere har selv arbejdet med udviklingsprojekter og kunne vise eksempler på indsendte ansøgninger, checklister og andre ressourcer til det videre arbejde. 

Derudover fik deltagerne mulighed for at sparre med hinanden løbende og dele erfaringer fra tidligere projekter og processer.

En elefant i bidder

Udviklingskonsulent i Kalundborg Kommune, Susanne Boesen, var en af deltagerne på forløbet om klimatilpasning og biodiversitet. Hun arbejder til dagligt med strategisk planlægning og har ageret projektleder på en række tværgående projekter i kommunen inden for bl.a. klima, energi og miljø. Forrige år overtog hun projektledelsen i et Interreg-projekt, som kommunen er lead-partner i: 

”Dengang blev jeg kastet ud på det dybe vand og skulle hurtigt lære om afrapportering og de her mange nye EU-termer. Men den erfaring, jeg hentede der, vil jeg gerne bringe med videre og blive skarpere til at starte en ansøgningsproces,” fortæller Susanne, da hun bliver spurgt, hvorfor hun valgte at tilmelde sig.

”Det kan være en stor mundfuld at komme ind i et system som EU, men på kurset blev der brugt god tid på gennemgang, og tingene blev delt op. Der er forskellige måder at være med og mange forskellige programmer. En stor elefant blev klippet ned i mindre bidder, og det gør det nemmere at gå til,” forklarer Susanne, hvis kolleger også har deltaget.

”Vi håber, at kurset kan være med til at ruste os internt til, at vi kan gå meget mere ind i EU-projekter. Det kunne være en vej til at løfte nogle af de strategier og politikker, som politikerne har vedtaget de seneste år og se målene blive til virkelighed,” afslutter hun. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor