Vestegnen parat til EU-støtte

​Næsten 100 personer mødte op i Brøndby til Copenhagen EU Offices fyraftensarrangement om EU-støtte til virksomheder den 9. marts. Arrangementet dækkede også dansk funding, og der var korte oplæg fra Væksthuset, Innovations Agenterne, Copenhagen EU Office og to vestegnsvirksomheder, som har fået støtte.

(Torben Pretzmann fra Altiflex holder oplæg om deres erfaringer med EU’s SMV-instrument)

Stor interesse i alle oplæg
På 75 minutter fik de mange fremmødte virksomheder et hurtigt overblik over de mest populære støtteprogrammer i Danmark og EU, krydret med to virksomheders konkrete erfaringer. Samtidig fik deltagerne indblik i, hvem der kan hjælpe dem godt i gang med at søge støtten, og efter oplæggene snakkede mange af virksomhederne med Væksthuset, InnovationsAgenterne og Copenhagen EU Office. 

Se præsentationerne her
v/ Kristoffer Riis, Væksthus Hovedstadsregionen

v/ Kai Ormstrup, InnovationsAgent

v/ Steven Friberg, Danish Aviation Systems
v/ Rasmus Mørk, Copenhagen EU Office

v/ Torben Pretzmann, Altiflex

Arrangeret i tæt samarbejde med kommuner og erhvervssammenslutning
Det succesfulde fyraftensarrangement kom i stand på Brøndby Kommunes initiativ. Erhvervssammenslutningen for Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund var også med fra starten i planlægningen. Normalt er det ikke nemt at få virksomheder til at komme til arrangementer, men alle kommuner i Erhvervssammenslutningen bidrog meget aktivt til rekrutteringen af virksomheder til arrangementet. Sideløbende hermed sendte Copenhagen EU Office invitationer ud til en masse virksomheder. 

Der var også en god arbejdsfordeling omkring de praktiske forhold. Brøndby Kommune tog sig af lokaler og forplejning, mens Erhvervssammenslutningen stod for tilmelding, og Copenhagen EU Office sammensatte programmet og indgik aftaler med oplægsholderne.Redaktør