Vindpakke, klimamål og digitalisering: Europa-Kommissionens arbejdsprogram 2024

​Den 17. oktober fremlagde Europa-Kommissionen køreplanen for det sidste år af den nuværende Kommissions femårige periode – og fokus fastholdes på både den grønne omstilling og øget digitalisering. 

Vent...
Hvert år vedtager Europa-Kommissionen et arbejdsprogram, der skal tegne linjerne og sætte den politiske kurs for Kommissionens arbejde det følgende år. Den siddende kommissions mandat lakker mod enden, og da vi allerede skal til stemmeurnerne i juni næste år og vælge et nyt Europa-Parlament, fokuserer arbejdsprogrammet for 2024 hovedsageligt på at få gennemført initiativer, der allerede er sat i søen, frem for at introducere nye.

Arbejdsprogrammet skal altså ses i lyset af den begrænsede tid inden valget til sommer, men det til trods er der flere nye forslag på programmet, der bygger på Ursula von der Leyens State of the Union-tale fra september i år. Arbejdsprogrammet for 2024 kan opsummeres til 18 nye forslag, hvoraf flere har fokus på den grønne omstilling og digitalisering.

Nye grønne initiativer i 2024


Den grønne omstilling er også på dagsordenen næste år, og den europæiske grønne pagt er fortsat en central del af Kommissionens arbejde. Næste år vil man primært fokusere på at føre allerede vedtagne initiativer ud i livet og hurtigt nå frem til aftaler på forslag, der lige nu forhandles om, men i arbejdsprogrammet for 2024 fremlægges der også nye tiltag.

Europa-Kommissionen vil blandt andet starte en proces, der skal etablere et klimamål for 2040. Dette gør man for at holde EU på rette kurs mod at opnå klimaneutralitet i 2050. I første halvdel af 2024 vil Kommissionen også fremlægge deres forslag til en vindkraftpakke, der skal fremskynde udbredelsen af vindmøller i Europa, forbedre adgangen til finansiering samt støtte den europæiske industris konkurrenceevne inden for vindenergi.

Derudover vil Kommissionen vedtage et forslag om bæredygtig vandforsyning, der skal sikre adgangen til vand, samtidig med at der tages hånd om både oversvømmelser og vandmangel.

Kunstig intelligens og regler i rummet


EU og dets medlemslande har erklæret 2020'erne for 'det digitale årti' og har sat klare digitale mål for at forbedre digitale færdigheder, digitalisere virksomheder og administration, opgradere digital infrastruktur og meget mere. Der er dog stadig behov for at vedtage initiativer, der vil fortsætte udviklingen med digitalisering.

Forhandlingerne om EU's forordning om kunstig intelligens nærmer sig sin afslutning. Forordningen sætter regler for ansvarlig brug af kunstig intelligens i EU, og sideløbende med indsatserne, der skal føre opsyn med brugen af AI, vil Kommissionen i 2024 åbne for, at AI startups kan bruge EU's højeffektive computere.

I første del af 2024 vil Europa-Kommissionen også fremsætte et forslag til en europæisk rum-lov, der blandt andet vil sætte regler for, hvordan man håndterer trafik i rummet, og for hvordan man holder kritisk infrastruktur i rummet sikker.

Udover det grønne og det digitale lægger arbejdsprogrammet for 2024 op til initiativer på flere forskellige områder. På uddannelsesområdet vil Kommissionen lægge en plan for en fælles europæisk uddannelsesgrad. Inden for sikkerhed og forsvar vil den europæiske forsvarsindustrielle strategi give medlemslandene yderligere incitamenter til at udvikle deres forsvarskapacitet, og næste år vil Europa-Kommissionen fokusere på at styrke det europæisk og afrikanske partnerskab yderligere.

Læs arbejdsprogrammet på Europa-Kommissionens hjemmeside herRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor