Webinar: projektmulighederne i EU's Green Deal-indkaldelse

​Onsdag den 24. juni afholdt Greater Copenhagen EU Office webinar om de store og grønne projektmuligheder, som skal understøtte implementeringen af Europas Green Deal. Det blev arrangeret i samarbejde med DTU, der var en gæstetaler fra Europa-Kommissionen og 41 deltagere fra de østdanske kommuner og regioner så med. 


Vent...

Se webinaret her: 

På webinaret præsenterede GCPHEU’s konsulenter Nadia Seeberg Christensen og Lars Rachlitz ti udvalgte projektindkaldelser under EU’s Green Deal-indkaldelse for at fortælle om de muligheder, der er mest relevante for de østdanske kommuner og regioner. Der var 41 deltagere, som så med undervejs og stillede mange relevante spørgsmål til indkaldelserne. 

Fra DTU var Barbara Spanó, Patrick Driscoll og Karina Søgaard med til at præsentere muligheder inden for deres fagområder for at skabe grobund for projektpartnerskaber imellem bl.a. kommuner, regioner og universiteter.

Som særlig gæstetaler holdt Sven Schade fra Europa-Kommissionen en præsentation af baggrunden og ambitionerne for Green Deal-indkaldelsen, som han sammen med sine kolleger i DG Research and Innovation har været med til at udarbejde den strategiske plan for. 

Match making-event i efteråret 

Green Deal-indkaldelsen har et budget på næsten en mia. euro, der uddeles til store projekter – med 100% finansiering – som kan gøre en væsentlig forskel ift. at løse klima- og miljøudfordringer. Indkaldelsen til projektansøgninger forventes at blive offentliggjort i september og have ansøgningsfrist i januar 2021. 


Hvis man som kommune eller region er interesseret i mulige samarbejde med forskere på det grønne område, vil GCPHEU desuden afholde et match making-event til efteråret (tentativt september), hvor forskere vil præsentere deres idéer til projekter med kommunal og/eller regional deltagelse. Det sker ligeledes i samarbejde med DTU.

Den 3. juni afholdt GCPHEU desuden et webinar om mulighederne i EU’s LIFE-program og seneste nyt om kontorets arbejde.
Man kan se eller gense webinaret og høre mere om, hvilke konkrete projekter, LIFE giver støtte til, og hvordan vi kan hjælpe med ansøgningen her.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor