Young Brains, Regional Gains - Inspirerende initiativer fra fem europæiske regioner

​"At investere i uddannelse og efteruddannelse er ikke bare den rigtige ting at gøre – det er den kloge ting at gøre". Sådan lød det fra Ursula von der Leyen, da European Year of Skills – på dansk Det europæiske år for færdigheder -blev skudt i gang tidligere i år. Uddannelse og opkvalificering var derfor også udgangspunktet, da blandt andre Sofie Tønsberg-Jensen fra FGU Midt- og Østsjælland delte erfaringer til European Week of Regions and Cities i Bruxelles.

Vent...
​Det europæiske år for færdigheder repræsenterer en fælles udfordring på tværs af Europa med at sikre, at unge mennesker deltager i samfundet og bidrager til fremtidens arbejdsmarked. Men hvordan støtter vi unge i at opnå professionelle, personlige og sociale kompetencer, som gør dem i stand til at bidrage til den grønne og digitale omstilling? Det spørgsmål blev centrum for begivenheden 'Young Brains, Regional Gains!', der blev afholdt i forbindelse med European Week of Regions and Cities - den europæiske uge for regioner og byer. Begivenheden fremhævede fem inspirerende initiativer, der styrker unge menneskers grønne og digitale kompetencer samt muligheder for at bidrage til fremtidens arbejdsmarked.

Eventet blev organiseret af Greater Copenhagen EU Office i samarbejde med Stavanger Region European Office, den regionale regering i Extremadura, Cities Northern Netherlands, Regionen Auvergne-Rhône-Alpes, Ringsted Kommune, Leeuwarden Kommune, Energy Innovation - Norge, ERRIN - European Regions Research and Innovation Network, og Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion.

Herunder kan du læse mere om de fem initiativer, der blev præsenteret til eventet.

FGU Midt- og Østsjælland skaber alternative læringsmiljøer (Danmark)


FGU Midt- og Østsjælland i Danmark tilbyder forberedende grunduddannelse til unge under 25 år på tværs af kommunerne Ringsted, Køge, Faxe, Stevns og Sorø. Gennem praktiske, arbejdsrelaterede læringsaktiviteter og internationale udvekslinger faciliteret af deres Erasmus-akkreditering, styrker FGU Midt- og Østsjælland ikke kun unges faglige færdigheder, men også - og måske endnu vigtigere - deres personlige og sociale kompetencer. I 2023 er cirka 43.000 unge i Danmark under 25 år hverken i uddannelse, beskæftigelse eller træning. FGU Midt- og Østsjælland arbejder målrettet med det uudnyttede potentiale hos disse unge - til gavn for både de unges trivsel og for samfundet.

Læs mere: https://www.fgu4you.dk/

For yderligere information, kontakt: Sofie Tønsberg-Jensen, international koordinator​ hos FGU Midt- og Østsjælland, shs@fgu4you.dk

Extremadura-regionen støtter skoler i at designe fremtidens klasseværelser (Spanien)


Extremadura-regionen i Spanien har en digital uddannelses- og kompetenceplan kaldet INNOVATED, der omfatter forskellige initiativer, der integrerer teknologi, radio og digitale bøger i skolerne. Et af disse initiativer er Aula del Futuro, baseret på principperne i European Schoolnets Future Classroom Lab. Med finansiering fra Regionalregeringen udstyrer det skoler med enheder og teknisk support og støtter udviklingen af projekter, der forbedrer uddannelsesrum ved at kombinere teknologi med pædagogik og nye kompetencemodeller.

Læs mere: https://aulasdelfuturo.educarex.es/

For yderligere information, kontakt: Sonia Barrás Nogales, uddannelsesrådgiver hos den regionale regering i Extremadura, atd3.inclusion@educarex.es

Energy Innovation forbinder vindindustrien og uddannelse (Norge)


I Rogaland-fylken i Norge bygger Energy Innovation bro mellem industri og uddannelse gennem Egersund Energy Hub for on- og offshore-vindenergi. I tæt samarbejde med Energy Innovation og Egersund Energy Hub har gymnasiet i Dalane i Rogaland udviklet en vindtekniker-uddannelse, som primært er rettet mod 16-19-årige. Som en region, der gradvist bevæger sig væk fra olie og gas og mod en mere diversificeret økonomi, har Stavanger-regionen brug for medarbejdere, der er uddannet inden for vedvarende energi. Energy Innovation leder også det Erasmus+-finansierede erhvervsekspertisecenter med titlen 'T-SHORE - Technical Skills for Offshore Renewable Energy', der bygger på regionale partnerskaber mellem erhvervsuddannelser, industripartnere og statslige organisationer med fokus på offshore-vindsektoren.

Læs mere: https://energyinnovationglobal.com/no/

For yderligere information, kontakt: Frank Emil Moen, CEO hos Energy Innovation - Norge, fem@energyinnovation.no

MBO Rebound hjælper studerende med at komme i gang igen (Holland)


I Leeuwarden Kommune i Holland assisterer MBO Rebound-programmet studerende på erhvervsuddannelser, der er i fare for at droppe ud. Fem dage om ugen tilbyder de et program til en meget varieret gruppe af studerende, der har én ting til fælles: de føler, at de sidder fast. Målet er at genetablere kontakten til de studerende, og MBO Rebound lægger vægt på vigtigheden af personlig kontakt. Programmet holder kontakt med studerende gennem opkald, beskeder, hjemmebesøg og netværksinvolvering. Sammen med hver studerende udvikles en personlig handlingsplan for at arbejde med deres læringsmål inden for højst 20 uger. På denne måde støtter MBO Rebound de studerende i at hjælpe sig selv og hinanden med at komme tilbage på rette spor - og tilbage til uddannelsen.

Læs mere: https://mboreboundfryslan.nl/

For yderligere information, kontakt: Joke Plantinga, koordinator hos MBO Rebound, J.Plantinga@fcroc.nl

TUMO lader unge udforske animation og programmering (Frankrig)


Regional Digital Campus nær Lyon, der er lanceret af Auvergne-Rhône-Alpes-regionen i Frankrig, udbyder uddannelse og træning i digitale erhverv til over 3.500 studerende i regionen. Campus styrker unges digitale færdigheder gennem åbne og inkluderende undervisningsmetoder. Det digitale center kaldet TUMO, som er en del af campusset, tilbyder gratis fritidsprogrammer for elever i alderen 12-18 år. På TUMO kan eleverne udvikle deres digitale færdigheder og udforske otte forskellige områder: animation, film, robotteknologi, musik, 3D-modellering, grafisk design, programmering og videospil.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=rjC4VOm_il8

Læs mere: https://lyon.tumo.fr/ og https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/

For yderligere information, kontakt: Sybille Diterich, Policy Officer hos Region Auvergne-Rhône-Alpes' EU-kontor i Bruxelles, Sybille.DITERICH@auvergnerhonealpes.fr

Om den europæiske uge for regioner og byer


Den europæiske uge for regioner og byer er den største årlige begivenhed for regional politik i Europa. Tusindvis af deltagere samledes i Bruxelles fra den 9. til 12. oktober 2023 for at drøfte fælles udfordringer, udveksle erfaringer og opbygge netværk på tværs af Europa. Ugens program omfattede over 300 forskellige konferencer, workshops, udstillinger og netværksarrangementer med fokus på regional og lokal udvikling. Begivenheden vender tilbage i efteråret 2024.

Læs mere: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/2023/sessionsRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor