​​​​Fra højre: Andreas, Cathrine, Sofie og Louise.

Vi har fået fire nye kolleger

​I november og december har vi budt velkommen til hele fire nye medarbejdere på Greater Copenhagen EU Office, der skal arbejde med projektudvikling, interessevaretagelse og kommunikation. Mød Sofie, Louise, Cathrine og Andreas her. ​

Vent...

Louise Frilund

Louise kommer fra en stilling hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i Svendborg, hvor hun har arbejdet med Erasmus+-programmet. Louise har sagt lejligheden op i Odense og kan nu kalde sig indbygger i 1081 Koekelberg, der er en af Bruxelles' 19 kommuner. 

Hos os skal Louise være EU-konsulent i projektudviklingsteamet og beskæftige sig med netop uddannelsesområdet. Derudover skal hun også have særligt fokus på kommunerne i vores ejerkreds. Du kan fange Louise på lfr@cphoffice.eu

Ann Sofie Milling Høegh

Ann Sofie - der bare kaldes Sofie på kontoret - er vores nye kommunikationskonsulent i GCPHEU's lille kommunikationsteam og skal være med til at kommunikere de mange EU-muligheder og -dagsordener hjem til Østdanmark. 

Hun kommer fra en stilling som kommunikationsansvarlig hos Forsvarets Sanitetskommando og har rykket adresse fra Aarhus til Bruxelles, men med ophold i både Costa Rica og Østrig er Sofie vant til at rykke teltpælene op og prøve udlandet af. Du får fat i Sofie ved at skrive til kontorets sødeste mailadresse: smil@cphoffice.eu  

Andreas Krabbe

Andreas skal arbejde med det uddannel​sespolitiske område. Det er et nyt indsatsområde for kontoret, som vi glæder os meget til at udfolde i samarbejde med vores universiteter. Du kan skrive til Andreas på akr@cphoffice.eu​

Andreas kommer fra en stilling hos Aarhus Universitet, hvor han har været forsknings- og projektkoordinator, og har rykket sin hverdag fra Aarhus til Bruxelles. Men byen er ikke helt fremmed, for Andreas har tidligere arbejdet hos vores gode venner på Central Denmark EU Office. ​

Cathrine Havmøller Bärtel ​

Det samme har vores anden nye kollega, Cathrine, faktisk også. Men modsat Andreas blev hun i Bruxelles efterfølgende og har de seneste år arbejdet som politisk rådgiver hos American Chamber of Commerce to the European Union. 

Hos os skal Cathrine arbejde med interessevaretagelse for vores universiteter på det digitale område og med innovationsdagsordenen. ​Cathrines mail er ​​chb@cphoofice.eu.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor