Chefens klumme: I et valgår...

​Den kommunale og regionale valgdag nærmer sig i Danmark. Fokus er på det nære, og EU får typisk ingen særlig opmærksomhed. I det daglige indtager EU en større rolle i kraft af indflydelse på lovgivning og innovativ problemløsning. Regionernes Europa betyder sammenhængskraft mens enkelte regioner skaber ustabilitet ved deres ønske om større selvstændighed. 

Endnu et demokratisk valg kommer nærmere. Den 21. november skal danskerne stemme til kommunale og regionale valg. Det betyder ny sammensætning af kommunalbestyrelser og regionsråd. For Copenhagen EU Office betyder det en udskiftning af en del af medlemmerne i vores bestyrelse, som består af repræsentanter fra universiteter, kommuner, regionen og Vækstforum. Typisk fylder EU-spørgsmål ikke meget i valgkampen op til kommune og regionsvalg, men det betyder ikke, at EU er usynlig. I den daglige forvaltning er der direkte sammenhænge mellem EU-politik og kommunal og regionspolitik. Det gælder retsligt, når kommunerne forvalter for eksempel miljølovgivning og udbudsregler, og det gælder politisk, når kommuner og region sætter sig mål som lægger sig op ad EU-initiativer og forholder sig til EU-medfinansiering til projekter.

En analyse foretaget af Kommunernes Landsforening i 2011 beskriver, at EU beskæftiger sig med en række områder, som er grænseoverskridende og som hænger tæt sammen med velfærdssamfundet og dets udvikling. Analysens samlede resultat viser, at EU har betydning i over halvdelen af kommunalbestyrelsessagerne, og at der er en tæt sammenhæng mellem EU og kommunernes opgaver.

Også på regional plan har beslutninger taget i EU-regi direkte betydning. Det gælder områder som sundhed, databeskyttelse og regional udvikling. Der er mange af de samme udfordringer i Europas mange regioner, og vi kan i fællesskab finde bedre løsninger på disse udfordringer gennem forskning, innovation og demonstration. Når vi arbejder med EU-projekter, øger vi chancerne for at opnå medfinansiering når både universiteter, kommuner, region og eller virksomheder indgår i partnerskaberne. Repræsentanter for forskellige dele af værdikæden bidrager på hver deres måde til at finde, implementerer og skalere løsninger i samfundet. Inspiration til at finde nye løsninger til gavn for borgerne er af stor værdi for vores kommuner og regionen. Vi tager ud, og lader os inspirere, ligesom vi modtager besøgende, der er interesseret i vores modeller og løsninger. Styrken i europæiske løsninger er, at vi løfter i fællesskab.

Regionerne og kommunerne i Europa er normalt godt for det lokale demokratis stemme. Men i nogle europæiske regioner og lande, har folkeafstemninger ført til krav om mere selvstændighed. Efter EU-positive valg i Frankrig og Tyskland kæmper EU for at bevare sammenholdet efter Brexit, og der er generelt en positiv stemning blandt de 27 lande, men ustabiliteten, som kommer med løsrivelsesprocesser, er set fra Bruxelles ikke fremmende for sammenhængskraften.

Birgitte Wederking
Direktør
@birwed - Meninger er egne


Redaktør