Din vej gennem EU

​Copenhagen EU Office er din vej gennem EU. Vi er sat i verden for at hjælpe regionen, kommuner, universiteter og virksomheder med at søge EU-midler, danne netværk og få indflydelse på EU-politik. Sammen bidrager vi til, at hovedstadsregionen bliver et knudepunkt for vækst, livskvalitet og banebrydende innovation.

​Om Copenhagen EU Office

Hovedstadsregionen er en region med mange styrker, men den internationale konkurrence er intensiv, så der er brug for en fælles indsats fra regionen, kommuner, universiteter og virksomheder, hvis vi skal konkurrere internationalt. EU spiller en afgørende rolle, hvis hovedstaden og Greater Copenhagen skal være et internationalt knudepunkt for vækst og viden. For en kommune eller en forskningsenhed kan det virke som en stor udfordring at afsøge EU-systemets muligheder. Hvad kan man søge støtte til, hvordan skal man søge, og hvor kan man finde samarbejdspartnere, netværk, og hvordan kan interesser blive varetaget?

Copenhagen EU Office er din vej gennem EU

Vi er dit EU-kontor placeret i Bruxelles med direkte adgang til EU’s institutioner, beslutningstagere og toneangivende internationale netværk.

Hvem hjælper vi?

Vi hjælper Region Hovedstaden, de 29 kommuner i hovedstadsregionen, tre universiteter – Københavns Universitet, Copenhagen Business School og Danmarks Tekniske Universitet – og virksomheder med at bane vejen for vækst- og forskningsdagsordener. 

Hvad hjælper vi med?

Vi hjælper og rådgiver inden for fem områder: projektudvikling, interessevaretagelse, netværksopbygning, positionering og kompetenceudvikling. Vi arbejder for at skabe internationalt fokuseret innovationssamarbejde mellem region, kommuner, universiteter og virksomheder.

Hvordan hjælper vi?

Vi engagerer aktører fra regionen i EU-samarbejdet og henter inspiration fra verden omkring os for at skabe viden, udvikling og vækst. Vi dyrker den synergi, der ligger i at samarbejde om at løse samfundsudfordringer.

Hvorfor hjælper vi?

Vores vision er, at hovedstadsregionen bliver en metropol med høj vækst og livskvalitet samt et internationalt knudepunkt for enestående forskning og banebrydende innovation. Det skal EU-samarbejdet bidrage til og CPHEU er hovedstadsregionens direkte vej gennem EU.

Vi ønsker, at hovedstadsregionen skal være på forkant i forhold til EU’s dagsordener og projektmuligheder. Derfor koordinerer vi regionens, kommunernes og universiteternes EU-aktiviteter.

Redaktør