Job hos Copenhagen EU Office

​Copenhagen EU Office er Region Hovedstaden, de 29 kommuner i regionen, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School’s EU-kontor i Bruxelles.

Jobprofiler

Som medarbejder hos Copenhagen EU Office er du en del af et dynamisk team, som målrettet arbejder med at styrke hovedstadsregionens tilstedeværelse over for EU.

Vi ansætter typisk EU-konsulenter til at arbejde med projektudvikling og interessevaretagelse i Bruxelles eller i Danmark.

Som EU-konsulent har du tæt kontakt med aktører i hovedstadsregionen og EU-systemet i Bruxelles. Kontoret arbejder for økonomisk vækst, øget beskæftigelse og styrket international konkurrenceevne i hovedstadsregionen ved projektudvikling, interessevaretagelse, positionering og kompetenceudvikling. Vi arbejder med projekter i relation til forskellige fagområder som blandt andet sund og grøn vækst, mobilitet, innovation og digitalisering i tæt samarbejde med Copenhagen EU Office’s medlemmer.

EU-konsulentens opgaver er at

  • repræsentere ejerkredsen og Copenhagen EU Office
  • rådgive og formidle viden om EU's programmer og puljer til kommuner og region
  • rådgive om europæisk forskningspolitik og muligheder for interessevaretagelse
  • identificere EU-muligheder for ejerkredsen
  • opbygge netværk og identificere samarbejdspartnere
  • facilitere projektudvikling
  • betjene kontorets politiske bestyrelse og bidrage til arbejde i andre hjemlige fora

Redaktør