Organisation

​Copenhagen EU Office er en forening og  et samarbejde mellem Region Hovedstaden, de 29 kommuner i regionen, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School.

Bestyrelsen

Bestyrelsen udgør den øverste ledelse for foreningen Copenhagen EU Office. Bestyrelsen fastsætter de økonomiske, organisatoriske og administrative rammer for foreningen i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.

 • Jannich Petersen (V), Viceborgmester, Gribskov Kommune, Formand
 • Marianne Stendell (S) Regionsrådsmedlem Region Hovedstaden, Næstformand
 • Katrine Krog Andersen, Forskningsdekan, Danmarks Tekniske Universitet, Næstformand
 • Finn Rudaizky (O), Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden
 • Per Roswall (V), Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden
 • Steen Christiansen (S), Borgmester, Albertslund Kommune
 • Mia Nyegaard (R), Medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune
 • Jeanette Slora Nielsen, Salgschef, Atea, udpeget af Dansk Erhverv
 • Jesper Thestrup, Direktør, In-Je ApS, udpeget af Dansk Industri
 • Thomas Bjørnholm, Prorektor for forskning og innovation, Københavns Universitet
 • Peter Møllgaard, Forskningsdekan, Copenhagen Business School

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. I generalforsamlingen deltager repræsentanter fra Regionsrådet (medlemmer), KKR Hovedstaden (borgmestre) og universiteternes ledelser.

Styregruppen

Bestyrelsen har nedsat en styregruppe med et medlem fra hver partnerorganisation. Styregruppen har dialog med foreningens direktør om den daglige drift, den strategiske udvikling og forberedelse af bestyrelsesmøder.

 • Christian Bruhn Rieper, Vicedirektør, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden
 • Kim Brinckmann, Vicedirektør for forskning og innovation, KU
 • Claus Henrik Andersen, Kontorchef, Afdeling for forskning og relationer, DTU
 • Nikolaj Burmeister, Sekretariatsleder, Dekansekretariatet for Forskning, CBS
 • Annemarie Munk Riis, Kontorchef, Københavns Kommune
Redaktør