Organisation

​Copenhagen EU Office er en forening og  et samarbejde mellem Region Hovedstaden, de 29 kommuner i regionen, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School.

Bestyrelsen

Bestyrelsen udgør den øverste ledelse for foreningen Copenhagen EU Office. Bestyrelsen fastsætter de økonomiske, organisatoriske og administrative rammer for foreningen i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.

 • Martin Baden (A), Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden, Formand
 • Eik Dahl Bidstrup (V), Borgmester, Dragør Kommune, Næstformand
 • Katrine Krogh Andersen, Forskningsdekan, Danmarks Tekniske Universitet, Næstformand
 • Kim Brinckmann, Vicedirektør for forskning og innovation, Københavns Universitet
 • Søren Hvidkjær, Forskningsdekan, Copenhagen Business School
 • Karen Melchior (B), Medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune 
 • Steen Christiansen (A), Borgmester, Albertslund Kommune, KKR formand
 • Randi Mondorf (V), Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden
 • Kristian Tørning (O), Udpeget af Regionsrådet, Region Hovedstaden
 • Jeanette Slora Nielsen, Salgschef, Atea, udpeget af Dansk Erhverv
 • Jesper Thestrup, Direktør, In-JeT ApS, udpeget af Dansk Industri

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. I generalforsamlingen deltager repræsentanter fra Regionsrådet (medlemmer), KKR Hovedstaden (borgmestre) og universiteternes ledelser.

Styregruppen

Bestyrelsen har nedsat en styregruppe med et medlem fra hver partnerorganisation. Styregruppen har dialog med foreningens direktør om den daglige drift, den strategiske udvikling og forberedelse af bestyrelsesmøder.

 • Christian Bruhn Rieper, Vicedirektør, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden
 • Kim Brinckmann, Vicedirektør for forskning og innovation, Københavns Universitet
 • Claus Henrik Andersen, Kontorchef, Afdeling for forskning og relationer, Danmarks Tekniske Universitet
 • Nikolaj Burmeister, Sekretariatsleder, Dekansekretariatet for Forskning, Copenhagen Business School
 • Annemarie Munk Riis, Kontorchef, Københavns Kommune
 • Kenneth Kristensen, Kommunaldirektør, Dragør Kommune 

Redaktør