Bliv praktikant hos Copenhagen EU Office

Som praktikant hos CPHEU i Bruxelles stilles man over for faglige, sociale og kulturelle udfordringer. CPHEU søger to praktikanter til hvert semester.

Hvert semester afholdes et velkomstarrangement for alle praktikanterne i Nordic House.

Hvad kan Copenhagen EU Office tilbyde dig?

Som praktikant hos Copenhagen EU Office vil du indgå i et lille dynamisk team med 13 ansatte, hvoraf to er placeret i Danmark. Kontorets placering i Bruxelles betyder, at du som praktikant vil deltage i konferencer, seminarer og møder med relation til EU og europæisk erhvervs- og forskningspolitik. Du vil få mulighed for at forfølge eventuelle studierelevante emner med relation til vores arbejde.

Som praktikant hos Copenhagen EU Office får du indblik i, hvordan offentligt lobbyarbejde foregår i Bruxelles og hvordan kontoret målrettet involvere sine medlemmer i relevante EU-projekter. Du får chancen for at lære om EU og de europæiske højaktuelle politikområder fra en ny vinkel med fokus på vores medlemmers interesser.

Hvem er Copenhagen EU Office?

Copenhagen EU Office vil fra den 1. januar 2017 være det fælles EU-kontor i Bruxelles for Region Hovedstaden, regionens 29 kommuner, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School. Kontoret er resultatet af sammenlægningen af det forskningspolitiske EU-kontor, creoDK, og det erhvervspolitiske EU-kontor, Copenhagen EU Office. Kontoret arbejder for økonomisk vækst, øget beskæftigelse og styrket international konkurrenceevne i hovedstadsregionen ved projektudvikling, interessevaretagelse, positionering og kompetenceudvikling. Vi arbejder med projekter i relation til forskellige fagområder som blandt andet sundhed, grøn og bæredygtig vækst, mobilitet, innovation og digitalisering med flere i tæt samarbejde med Copenhagen EU Office’s medlemmer.

Praktiske informationer

Copenhagen EU Office har to praktikanter i foråret og to i efteråret. Ansøgere skal tale og skrive dansk samt være indskrevet på en højere læreanstalt. Praktikopholdet er ulønnet, men vi stiller et værelse til rådighed, betaler ud- og hjem rejseudgifter samt et valgfrit sprogkursus. Der vil ofte være mulighed for at modtage SU under opholdet.

For yderligere information vedr. kvalifikationer, ansættelsesforhold etc. se det aktuelle opslag, eller kontakt vores nuværende praktikanter på tlf. +45 45 11 02 98 eller +45 38 66 55 93 eller på mail: info@cphoffice.eu

Benyt dig gerne af sidens muligheder for at læse om tidligere praktikanters erfaringer samt praktiske informationer om at være praktikant i Bruxelles.
Redaktør