​​

Din vej gennem EU

​Greater Copenhagen EU Office er din vej gennem EU. Vi er sat i verden for at hjælpe vores medlemmer med at søge EU-midler, danne netværk og få indflydelse på EU-politik. Sammen arbejder vi for at fremme og forankre internationalt samarbejde til gavn for os alle.

​Om Greater Copenhagen EU Office

Det østlige Danmark har mange styrker, men den internationale konkurrence er intensiv, så der er brug for en fælles indsats fra regioner, kommuner, universiteter og virksomheder, hvis vi skal konkurrere internationalt. 

For en kommune eller en forskningsenhed kan det virke som en stor udfordring at afsøge EU-systemets muligheder. Hvad kan man søge støtte til, hvordan skal man søge, og hvor kan man finde samarbejdspartnere, netværk, og hvordan kan interesser blive varetaget?

EU er en fælles platform til at løse samfundsudfordringer, der skaber værdi gennem internationalisering, og det er vores mål at bidrage til at løse samfundets mange store udfordringer med vores viden, kompetencer og mulighederne i vores geografi. 

Greater Copenhagen EU Office er din vej gennem EU

Vi er dit EU-kontor placeret i Bruxelles med direkte adgang til EU’s institutioner, beslutningstagere og toneangivende internationale netværk.

Hvem hjælper vi?

Vi hjælper Region Hovedstaden, Region Sjælland, de 46 kommuner i begge regioner, fire universiteter – Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet – og virksomheder med at bane vejen for vækst- og forskningsdagsordener. 

Hvad hjælper vi med?

Vi hjælper og rådgiver inden for fem områder: projektudvikling, interessevaretagelse, netværksopbygning, positionering og kapacitetsopbygning. Vi arbejder for at skabe internationalt fokuseret innovationssamarbejde mellem regioner, kommuner, universiteter og virksomheder.

Hvordan hjælper vi?

Vi engagerer aktører fra regionerne i EU-samarbejdet og henter inspiration fra verden omkring os for at skabe viden, udvikling og vækst. Vi dyrker den synergi, der ligger i at samarbejde om at løse samfundsudfordringer.

Hvorfor hjælper vi?

​Det er vores mission at engagere hele ejerkredsen i europæisk samarbejde, der styrker forskning, innovation og udvikling i Østdanmark.​ Det skal EU-samarbejdet bidrage til, og Greater Copenhagen EU Office er medlemmernes direkte vej gennem EU.

Vi ønsker, at vores medlemmer skal være på forkant i forhold til EU’s dagsordener og projektmuligheder. Derfor koordinerer vi regionernes, kommunernes og universiteternes EU-aktiviteter.

Redaktør