Job hos Greater Copenhagen EU Office

​Greater Copenhagen EU Office repræsenterer Region Hovedstaden, Region Sjælland, de 46 kommuner i begge regioner, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet i Bruxelles.

Jobprofiler

Som medarbejder hos Greater Copenhagen EU Office (GCPHEU) er du en del af et dynamisk team, som målrettet arbejder med at styrke Østdanmarks tilstedeværelse over for EU.

Vi ansætter typisk EU-konsulenter til at arbejde med projektudvikling og interessevaretagelse i Bruxelles eller i Danmark.

Som EU-konsulent har du tæt kontakt med aktører i Østdanmark og EU-systemet i Bruxelles. Kontoret arbejder for økonomisk vækst, øget beskæftigelse og styrket international konkurrenceevne i Østdanmark ved projektudvikling, interessevaretagelse, positionering og kompetenceudvikling. Vi arbejder med projekter i relation til forskellige fagområder som blandt andet sund og grøn vækst, mobilitet, innovation og digitalisering i tæt samarbejde med medlemmerne af GCPHEU.

EU-konsulentens opgaver er at

  • repræsentere medlemskredsen og GCPHEU
  • rådgive og formidle viden om EU's programmer og puljer til kommuner og regioner
  • rådgive om europæisk forskningspolitik og muligheder for interessevaretagelse
  • identificere EU-muligheder for ejerkredsen
  • opbygge netværk og identificere samarbejdspartnere
  • facilitere projektudvikling
  • betjene kontorets politiske bestyrelse og bidrage til arbejde i andre hjemlige fora

Redaktør