​​​​​​​​​​​​


Organisation

​Greater Copenhagen EU Office repræsenterer Region Hovedstaden, Region Sjælland, de 46 kommuner i begge regioner, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet.

Bestyrelsen

Bestyrelsen udgør den øverste ledelse for foreningen Greater Copenhagen EU Office. Bestyrelsen fastsætter de økonomiske, organisatoriske og administrative rammer for foreningen i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.

 • Kathrine Monsrud Ekelund, Regionsrådsmedlem, Region Sjælland, Formand
 • Søren Hvidkjær, Forskningsdekan, Copenhagen Business School (CBS), Næstformand
 • Christian Holm Donatzky, Byrådsmedlem, Helsingør Kommune, KKR Hovedstaden, Næstformand
 • Morten Marinus, Medlem af Dansk Folkeparti, Region Hovedstaden
 • Marie Stærke, Borgmester, Køge Kommune, KKR Sjælland
 • Emil Moselund Østergaard, Medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune
 • David Dreyer Lassen, Prorektor, Københavns Universitet
 • Peter Kjær, Prorektor, Roskilde Universitet
 • Claus Henrik Andersen, Kontorchef, Danmarks Tekniske Universitet
 • Jeanette Slora Nielsen, Vice President, Product and Services, KDM / Danske Erhverv
 • Niels-Ulrik Amdal, Launch Navigator, Pfizer / Dansk Industri

Generalforsamling


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. I generalforsamlingen deltager repræsentanter fra de to Regionsråd (medlemmer), KKR Hovedstaden og KKR Sjælland (borgmestre) og universiteternes ledelser.

Styregruppen

Bestyrelsen har nedsat en styregruppe med et medlem fra hver partnerorganisation. Styregruppen har dialog med foreningens direktør om den daglige drift, den strategiske udvikling og forberedelse af bestyrelsesmøder.

 • David Meinke, Formand for Styregruppe, Direktør CRU, Region Hovedstaden 
 • Lene Madsen Milner, Enhedschef, Region Sjælland
 • Søren Bonde, Kommunaldirektør, Guldborgsund Kommune/KKR Sjælland
 • Stella Hansen, Konstitueret kommunaldirektør, Helsingør Kommune/KKR Hovedstaden​ 
 • Peter Krogsgaard, Chefkonsulent, Københavns Kommune​
 • Kim Brinckmann, Vicedirektør, Københavns Universitet
 • Lone Falsig Hansen, Chefkonsulent, Danmarks Tekniske Universitet
 • Jane Finnerup Johnsen, Head of Research Support RSO, Copenhagen Business School 
 • Elisabeth Hvas, Kommunikationschef, Roskilde Universitet


Redaktør