Organisation

​Greater Copenhagen EU Office repræsenterer Region Hovedstaden, Region Sjælland, de 46 kommuner i begge regioner, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet.

Bestyrelsen

Bestyrelsen udgør den øverste ledelse for foreningen Greater Copenhagen EU Office. Bestyrelsen fastsætter de økonomiske, organisatoriske og administrative rammer for foreningen i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.

 • Martin Baden, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden, Formand
 • Niels Hörup, Borgmester, Solrød Kommune/KKR Sjælland, Næstformand
 • Nanna Mik-Meyer, Prodekan for forskning, Copenhagen Business School (CBS), Næstformand
 • Eik Dahl Bidstrup, Borgmester, Dragør Kommune/KKR Hovedstaden
 • Jan Hendeliowitz, Regionsrådsmedlem, Region Sjælland
 • Jes Vissing Tiedemann, Medlem af borgerrepræsentationen, Københavns Kommune
 • Claus Henrik Andersen, Kontorchef, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • Kim Brinckmann (konstitueret), Vicedirektør, Forskning og Innovation , Københavns Universitet (KU)
 • Peter Kjær, Prorektor, Roskilde Universitet (RUC)
 • Jeanette Slora Nielsen, Vice President, Product and Services, KMD/Dansk Erhverv
 • Niels-Ulrik Amdal, Director Vaccines External Stakeholders, West Europe Cluster, Pfizer Biopharmaceuticals Group/DI

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. I generalforsamlingen deltager repræsentanter fra de to Regionsråd (medlemmer), KKR Hovedstaden og KKR Sjælland (borgmestre) og universiteternes ledelser.

Styregruppen

Bestyrelsen har nedsat en styregruppe med et medlem fra hver partnerorganisation. Styregruppen har dialog med foreningens direktør om den daglige drift, den strategiske udvikling og forberedelse af bestyrelsesmøder.

 • Kåre Albrechtsen, Formand for styregruppen, Enhedschef, Region Hovedstaden 
 • David Meinke, Udviklingschef, Region Sjælland
 • Søren Bonde, Kommunaldirektør, Guldborgsund Kommune
 • Henrik Harder, Kommunaldirektør, Dragør Kommune 
 • Peter Krogsgaard, Chefkonsulent, Københavns Kommune
 • Kim Brinckmann, Vicedirektør, Københavns Universitet
 • Lone Falsig Hansen, Chefkonsulent, Danmarks Tekniske Universitet
 • Nikolaj Burmeister, Kontorchef, Copenhagen Business School
 • Elisabeth Hvas, Kommunikationschef, Roskilde Universitet
Redaktør