Organisation

​Greater Copenhagen EU Office repræsenterer Region Hovedstaden, Region Sjælland, de 46 kommuner i begge regioner, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet.

Bestyrelsen

Bestyrelsen udgør den øverste ledelse for foreningen Greater Copenhagen EU Office. Bestyrelsen fastsætter de økonomiske, organisatoriske og administrative rammer for foreningen i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.

 • Martin Baden, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden, Formand
 • Niels Hörup, Borgmester, Solrød Kommune/KKR Sjælland, Næstformand
 • Katrine Krogh Andersen, Forskningsdekan, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Næstformand
 • Erik Dahl Bidstrup, Borgmester, Dragør Kommune/KKR Hovedstaden
 • Jan Hendeliowitz, Regionsrådsmedlem, Region Sjælland
 • Tommy Petersen, Medlem af borgerrepræsentationen, Københavns Kommune
 • Kirsten Busch Nielsen, Dekan, Københavns Universitet (KU)
 • Peter Kjær, Prorektor, Roskilde Universitet (RUC)
 • Søren Hvidkjær, Forskningsdekan, Copenhagen Business School (CBS)
 • Jeanette Slora Nielsen, Senior Director, Public Customer Operations – Public Atea/Dansk Erhverv
 • Niels-Ulrik Amdal, Director Vaccines External Stakeholders, West Europe Cluster, Pfizer Biopharmaceuticals Group/DI

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. I generalforsamlingen deltager repræsentanter fra de to Regionsråd (medlemmer), KKR Hovedstaden og KKR Sjælland (borgmestre) og universiteternes ledelser.

Styregruppen

Bestyrelsen har nedsat en styregruppe med et medlem fra hver partnerorganisation. Styregruppen har dialog med foreningens direktør om den daglige drift, den strategiske udvikling og forberedelse af bestyrelsesmøder.

 • Rasmus Kampff (Formand for styregruppen),
  Sektionschef og konstitueret sekretariatschef, Region Hovedstaden 
 • Carsten Krabbe, Direktør for Regional Udvikling, Region Sjælland
 • Søren Bonde, Kommunaldirektør, Guldborgsund Kommune
 • Kenneth Kristensen, Kommunaldirektør, Dragør Kommune 
 • Annemarie Munk Riis, Kontorchef, Københavns Kommune
 • Kim Brinckmann, Vicedirektør, Københavns Universitet
 • Claus Henrik Andersen, Kontorchef, Danmarks Tekniske Universitet
 • Nikolaj Burmeister, Sekretariatsleder, Copenhagen Business School
 • Elisabeth Hvas, Kommunikationschef, Roskilde Universitet
Redaktør