Høring om udbud på konsulentbistand til CopenVirk

Greater Copenhagen EU Office planlægger et nyt udbud på konsulentbistand til CopenVirk, og vi vil gerne høre potentielle tilbudsgiveres holdning til de tilrettede koncept.

Den væsentligste nyskabelse i det tilrettede koncept for CopenVirk er, at servicen fremover vil trække på flere konsulentfirmaer. Dette gøres ud fra en erkendelse af, at en del virksomheder ønsker at fortsætte med det konsulentfirma, som de har tillid til fra tidligere sammenhæng. Vi har fjernet elementer fra det nuværende koncept, som ikke virkede helt efter hensigten, og vi forsøger også at reducere de administrative byrder for konsulentfirmaerne ved i højere grad selv at følge systematisk op med alle virksomhederne.
 
Alt dette skulle gerne give flere virksomheder i hele Østdanmark en fleksibel service, som leder til EU-støtte og øget konkurrenceevne blandt virksomheder i hele Østdanmark.

Greater Copenhagen EU Office opfordrer alle interesserede til at læse nedenstående høringsmateriale og sende skriftlige svar til ram @ cphoffice.eu senest mandag d. 23. marts 2020.


Redaktør