Greater Copenhagen EU Office298Din vej gennem EU. Det fælles EU-kontor for Region Hovedstaden, regionens 29 kommuner, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School.09-04-2024 09:57:5209-04-2024 09:57:52Greater Copenhagen EU Office repræsenterer Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet, Region Hovedstaden, Region STS_Webhttps://www.regionh.dk681902068https://www.regionh.dk/cpheuoffice/PublishingImages/cph off logo.PNGhttps://www.regionh.dk/cpheuoffice/nyheder Nyheder https://www.regionh.dk/cpheuoffice/kontakt Kontakt https://www.regionh.dk/cpheuoffice/om-gcpheu Om%20GCPHEU https://www.regionh.dk/cpheuoffice/kommune-region For%20kommuner%20og%20regioner https://www.regionh.dk/cpheuoffice/virksomhed For%20virksomheder https://www.regionh.dk/cpheuoffice/nyheder/Sider/Netvaerksmode-Inspiration-til-mindre-EU-projekter.aspx Netværksmøde:%20Inspiration%20til%20mindre%20EU-projekter https://www.regionh.dk/cpheuoffice/english English https://www.regionh.dk/cpheuoffice/nyheder/Sider/Aarsmøde-for-forskningsinitiativet-START-afholdt-i-Kobenhavn-.aspx Årsmøde%20for%20forskningsinitiativet%20START%20afholdt%20i%20København%202https://www.regionh.dkhtmlTrueREGIONHPUBLISHINGSITEaspxhttps://www.regionh.dk/cpheuoffice{3881D04A-E295-4EF3-BD5B-DEA8316960B9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Nyheder2085515-03-2024 09:34:2415-03-2024 09:34:24Nyheder fra Greater Copenhagen EU Office GCPHEU Update udarbejdes af medarbejderne på Greater Copenhagen EU Office Vi skriver om EU-politiske tiltag inden for forskning, innovation STS_Webhttps://www.regionh.dk/cpheuoffice12029383https://www.regionh.dk/cpheuoffice/PublishingImages/cph off logo.PNGhttps://www.regionh.dk/cpheuoffice/nyheder/Sider/Chefens-klumme-Aarsberetning-2023-–-konkrete-og-vedkommende-EU-samarbejder-giver-gevinst.aspx Chefens%20klumme:%20Årsberetning%202023%20–%20konkrete%20og%20vedkommende%20EU-samarbejder%20giver%20gevinst https://www.regionh.dk/cpheuoffice/nyheder/Sider/Fem-ungdomsskoler-faar-nu-nemmere-adgang-til-EU-stotte.aspx Fem%20ungdomsskoler%20får%20nu%20nemmere%20adgang%20til%20EU-støtte1https://www.regionh.dkhtmlTrueREGIONHPUBLISHINGSITEaspxhttps://www.regionh.dk/cpheuoffice/nyheder{2CAF5CDD-5E4F-4532-B281-81994FA8E07C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Kontakt2085108-04-2024 11:12:1808-04-2024 11:12:18Her kan du finde generel kontaktinformation samt information om kontorets medarbejdere og ansvarsområder Arbejdsområder: Innovation i virksomheder, forsvarsteknologi og Copenvirk STS_Webhttps://www.regionh.dk/cpheuoffice12595176https://www.regionh.dk/cpheuoffice/PublishingImages/cph off logo.PNG0https://www.regionh.dkhtmlTrueREGIONHPUBLISHINGSITEaspxhttps://www.regionh.dk/cpheuoffice/kontakt{EADEDA4D-5A36-44C4-8678-E6EDB1211199}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Om GCPHEU2085215-03-2024 09:43:0815-03-2024 09:43:08Vi er sat i verden for at hjælpe regioner, kommuner, universiteter og virksomheder i Østdanmark med at søge EU-midler, danne netværk og få indflydelse på EU-politik STS_Webhttps://www.regionh.dk/cpheuoffice4555127https://www.regionh.dk/cpheuoffice/PublishingImages/cph off logo.PNGhttps://www.regionh.dk/cpheuoffice/om-gcpheu/Sider/Arrangementer.aspx Arrangementer https://www.regionh.dk/cpheuoffice/om-gcpheu/Sider/Faa-okonomisk-stotte-til-arrangementer-i-Danmark-og-Bruxelles.aspx Få%20økonomisk%20støtte%20til%20arrangementer%20i%20Danmark%20og%20Bruxelles https://www.regionh.dk/cpheuoffice/om-gcpheu/Sider/Organisation.aspx Organisation https://www.regionh.dk/cpheuoffice/om-gcpheu/Sider/Job-hos-CPH-EU.aspx Ledige%20stillinger https://www.regionh.dk/cpheuoffice/om-gcpheu/Sider/Strategi-handlingsplan.aspx Publikationer https://www.regionh.dk/cpheuoffice/om-gcpheu/Sider/Din-vej-gennem-EU.aspx Din%20vej%20gennem%20EU https://www.regionh.dk/cpheuoffice/om-gcpheu/Sider/Moedefaciliteter-i-Bruxelles.aspx Lån%20lokaler%20i%20Bruxelles1https://www.regionh.dkhtmlTrueREGIONHPUBLISHINGSITEaspxhttps://www.regionh.dk/cpheuoffice/om-gcpheu{CEDDB425-046D-42D1-B8AE-95809E865A19}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
For kommuner og regioner2084909-04-2024 13:11:0309-04-2024 13:11:03Greater Copenhagen EU Office rådgiver Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 46 kommuner i Østdanmark i mødet med EU Vi tilbyder vejledning og sparring om potentielle STS_Webhttps://www.regionh.dk/cpheuoffice3175113https://www.regionh.dk/cpheuoffice/PublishingImages/cph off logo.PNG1https://www.regionh.dkhtmlTrueREGIONHPUBLISHINGSITEaspxhttps://www.regionh.dk/cpheuoffice/kommune-region{EECF8231-2717-4C62-AA79-89BD06EAD434}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Deltag i vores EU-mentorordning i 202425595811-04-2024 08:49:5411-04-2024 08:49:54På Greater Copenhagen EU Office er vi klar med 2024-udgaven af vores mentorordning, så vi bliver endnu flere i Østdanmark, der har gode forudsætninger for at gribe EU-muligheder STS_ListItem_850https://www.regionh.dk/cpheuoffice/nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx2181000https://www.regionh.dkhtmlFalseaspxhttps://www.regionh.dk/cpheuoffice/nyheder{5DC2F01D-7B7F-4AE2-BA0D-9635412A3A6C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
For virksomheder2085619-02-2024 16:08:5319-02-2024 16:08:53Greater Copenhagen EU Office rådgiver virksomheder i Region Hovedstaden og Region Sjælland om at søge EU-midler til innovative produktudviklingsprojekter STS_Webhttps://www.regionh.dk/cpheuoffice366497https://www.regionh.dk/cpheuoffice/PublishingImages/cph off logo.PNG1https://www.regionh.dkhtmlTrueREGIONHPUBLISHINGSITEaspxhttps://www.regionh.dk/cpheuoffice/virksomhed{B8A6CF84-E4D3-47E7-BB78-93A7BB4C4743}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Fem ungdomsskoler får nu nemmere adgang til EU-støtte38167105-04-2024 12:34:4405-04-2024 12:34:44I starten af 2024 fik ungdomsskoler i hele fem østdanske kommuner godkendt deres ansøgninger om Erasmus-akkreditering på ungdomsområdet De ungdomsskoler, som nu er kommet gennem STS_ListItem_850https://www.regionh.dk/cpheuoffice/nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx87870https://www.regionh.dkhtmlFalseaspxhttps://www.regionh.dk/cpheuoffice/nyheder{0645809A-7DE3-48AE-9EE7-A4BC2725BE31}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Udbud CopenVirk47037202-04-2024 14:00:3002-04-2024 14:00:30Greater Copenhagen EU Office afholder i 2024 et udbud på konsulentbistand til virksomhedsservicen CopenVirk Udbuddet på CopenVirk 4 er nu offentliggjort på TED her STS_ListItem_850https://www.regionh.dk/cpheuoffice/virksomhed/Sider/Forms/AllItems.aspx173850https://www.regionh.dkhtmlFalseaspxhttps://www.regionh.dk/cpheuoffice/virksomhed{C245E8F7-3D7D-43C8-BCD9-D548D913A247}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Netværksmøde: Inspiration til mindre EU-projekter38165605-04-2024 12:28:3605-04-2024 12:28:36I marts samlede vi EU-koordinatorer fra kommuner i hele Østdanmark til vores netværksarrangement, der denne gang havde fokus på de mindre EU-projekter – også kaldet small-scale STS_ListItem_850https://www.regionh.dk/cpheuoffice/nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx82820https://www.regionh.dkhtmlFalseaspxhttps://www.regionh.dk/cpheuoffice/nyheder{26FA108E-803D-47D5-9BEC-5B2B6608A768}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616