​​

Sådan hjælper vi

​Vi engagerer jer i de EU-politikområder, der har strategisk interesse for jer og søger at optimere jeres indflydelse på de områder. Det gør vi blandt andet gennem dialog med EU-institutionerne og vores netværk.

​Interessevaretagelse

Vi udnytter vores placering tæt på EU-institutionerne til at påvirke beslutningstagerne i EU-systemet, som udformer og implementerer EU’s forsknings- og innovationspolitik.

Vores netværk

Vi er aktive i en række forskningspolitiske netværk i Bruxelles og Europa. Vi videreudvikler konstant vores netværk i EU-institutionerne og blandt øvrige aktører med henblik på at indhente viden, sikre indflydelse, sikre ejernes interesser og engagement og støtte medlemmernes deltagelse i EU-projekter.

Kom i dialog med EU-institutionerne

Vi rådgiver og hjælper med udgangspunkt i et konkret forskningsområde, specifikke interesser og aktuelle muligheder i Horizon Europe. I dialog med forskergrupper på et universitet eller et hospital sammensætter vi en plan for at komme i dialog med EU-institutionerne. Vores metoder inkluderer fx mødeprogrammer i EU-institutionerne, workshops og roundtables, udarbejdelse af positionspapirer og input med forskningsidéer og deltagelse i toneangivende konferencer.

Vores fokusområder

Vi har fokus på EU's forskningspolitik og herunder rammerne for Horizon Europe. Vi arbejder særligt med tre tematiske fokusområder:

  • Det grønne område
  • Sundhed
  • Digitale teknologier
  • Social Sciences and Humanities (SSH)

Deltag i EU-projekter

GCPHEU rådgiver medlemmerne om projektmuligheder i EU-systemet og udvikling af projektansøgninger. Hvad angår universiteter og hospitaler arbejder vi tæt sammen med de lokale kontorer på universiteterne og i regionerne, der yder support til Horizon Europe-ansøgninger. GCPHEU arbejder også med at udvikle kompetencer hos medlemmerne i, hvordan man indgår i EU-projekter, strategisk interessevaretagelse og positionering.


Redaktør