For universiteter og hospitaler

Vi engagerer forskningsgrupper, universiteter og hospitalsafdelinger i EU-politikområder, der har strategisk interesse og søger at optimere jeres indflydelse på disse områder. Det sikrer optimale vilkår for indsamling af viden og finansiering til forskningsprojekter.