Sådan hjælper vi

CopenVirk er GCPHEU's virksomhedsservice, der gratis hjælper virksomheder i Region Hovedstaden og Region Sjælland med at identificere den rette EU-pulje, finde internationale partnere og komme godt i gang med EU-ansøgningen.

Gratis virksomhedsservice

Typiske EU-finansierede projekter handler om at udvikle en prototype eller gøre en prototype færdig til markedet. CopenVirk hjælper dig med at identificere den rette EU-pulje og komme i gang med en EU-ansøgning.

Hvad kan CopenVirk gøre for din virksomhed?

 • Identificere EU-støttemuligheder til dine produktudviklingsprojekter
 • Sikre større chancer for succes gennem sparring om forretningsudvikling
 • Vurdere projektets innovationshøjde
 • Hjælpe med at finde de rigtige partnere i Danmark og EU
 • Udarbejde en kort projektbeskrivelse og søger midler fra EUopSTART (hvor muligt)
 • Give dig et beslutningsgrundlag for at søge EU-støtte

Hvad består CopenVirk-forløbet af?

 • ½ times telefonsamtale med Greater Copenhagen EU Office
 • 1 times møde med konsulentfirmaet Innovayt hos dig
 • Opfølgning med Innovayt om projektmodning og partnerskab (stort virksomhedsinput
DownloadCopenVirk flyer.pdf (pdf, åbner i et nyt vindue) 

CopenVirk Udbud

Greater Copenhagen EU Office har offentliggjort udbudsbekendtgørelsen 2020 S/080-18879 i EU-tidende d. 23. april 2020. 

Fristen for afgivelse af tilbud er d. 28. maj 2020, kl. 17.00 CET.

Du finder udbudsmaterialet her:

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal sendes til Rasmus Mørk på ram@cphoffice.eu senest d. 15. maj 2020. Anonymiserede spørgsmål og svar vil blive offentliggjort løbende på denne side frem til og med d. 22. maj 2020. 

Spørgsmål og svar - senest opdateret d. 20. maj 2020.

Spørgsmål 1:

Hvordan åbner man XML-filen og hvad skal den bruges til?

Svar på spørgsmål 1:

XML-filen skal bruges til at udfylde den lovpligtige "European Single Procurement Document" (ESPD), som bilag 1 forklarer lidt om. Man skal således ikke åbne filen, men i stedet importere dem til en hjemmeside, som så bruger den til at genere en formular som alle tilbudsgivere skal udfylde. Se også henvisninger til specifikke afsnit i ESPD i udbudsbekendtgørelsen.

Helt lavpraktisk skal man gøre følgende:

 • Klik på den nederste bullet point i udbudsmaterialet "XML-fil til ESPD". Det skulle gerne medføre, at browseren downloader filen, så den kommer til at ligge i mappen "overførsler". Alternativt kan man højreklikke på linket og vælge "Gem link som" for selv at styre hvilken mappe filen bliver gemt i.
 • Som nævnt i bilag 1, skal man derefter gå ind på hjemmesiden: https://espd.ajoursystem.com/ og gøre følgende:
  1. Vælg "Dansk"
  2. Vælg "Jeg er en økonomisk aktør" => klik Næste
  3. Vælg "Importere ESPD"
  4. Klik på "Vælg fil" og finde og vælge XML-filen: espd-request_CopenVirk.xml
  5. Så dukker følgende spørgsmål op "Hvor ligger din virksomhed" => Vælg "Danmark" og klik Næste
  6. Udfyld resten af formularen, print den, underskriv den, scan den og vedhæft den ved afgivelse af tilbud per e-mail 

Spørgsmål 2:

Er det korrekt, at det ikke er muligt at komme med på leverandørlisten, hvis man ikke kan rådgive i Eurostars og EUopSTART? 

Svar på spørgsmål 2:

Ja, det er korrekt forstået. Man kan godt leve op til minimumskravene for at afgive tilbud uden at stor have erfaring med Eurostars og EUopSTART, men som leverandør til CopenVirk, skal man kunne rådgive virksomheder om disse to programmer, samt levere en projektskitse, der svarer på spørgsmålene i en EUopSTART-ansøgning. Da der ikke kan tages forbehold ved afgivelse af tilbud, kan man ikke som leverandør selv vælge ikke at arbejde med Eurostars og EUopSTART.

Spørgsmål 3:
I hvilke tilfælde skal man udfylde støtteerklæringen? 

Svar på spørgsmål 3:
Hvis I har en underleverandør, der bidrager direkte til løsning af opgaver i jeres tilbud til CopenVirk, skal de udfylde en støtteerklæring. Det skal sikre, at vi kan regne med den kapacitet underleverandøren byder ind med i evalueringen af jeres tilbud. 
Det er nødvendigt, at jeres partner (eller partnere) udfylder og underskriver en støtteerklæring, som I kan vedlægge jeres bud, hvis jeres opgaveløsning i CopenVirk er afhængig af en konsortiesammensætning, der beror på et samarbejde mellem virksomheder. Man kan således ikke deltage som underleverandør i andres tilbud på CopenVirk uden også at udfylde og underskrive en støtteerklæring, som vedlægges tilbuddet.
Ift. udelukkelse så er det eneste minimumskrav, at hver tilbudsgiver (evt. konsortium af flere partnere) kan give en reference på mindst 1 indsendelse af ansøgning med assistance fra tilbudsgiver (dvs. fra mindst en af partnerne i et evt. konsortium) skal være godkendt til EU-støtte inden for de seneste 3 år.

Spørgsmål 4:
Skal der en særskilt ESPD ind for hver underleverandør?

Svar på spørgsmål 4:
Som anført i bilag 1, forventer vi kun 1 ESPD fra tilbudsgiver, så underleverandører behøver ikke udfylde dette. I skal dog også angive oplysninger om egenkapital for jeres underleverandører i denne ESPD. I kan også vedlægge referencer fra jeres underleverandører.

Spørgsmål 5:
Hvad menes der med kontraktsum i referencerne? 

Svar på spørgsmål 5:
Man kan indsende to typer af referencer: 1) reference på ansøgningsskrivning for virksomhed eller anden type ansøger og 2) reference på erhvervsfremmeindsats med en offentlig aktør for at skabe flere og/eller bedre EU-ansøgninger fra virksomheder.
1) Hvis det er en reference på en ansøgning I har skrevet for en virksomhed eller anden type ansøger, må I meget gerne beskrive, hvilket EU-program ansøgningen var rettet imod, støttebeløbet, der blev søgt om, samt om den blev godkendt. 
2) Hvis det er en reference på en erhvervsfremmeindsats, må I meget gerne angive kontraktsummen på den kontrakt, I indgik og hvad der var resultatet af den understøttende indsats.

Spørgsmål 6:
Under punkt 8 i udbudsbrevet er der en henvisning til et skrivekursus, som ikke beskrives andre steder i udbudsmaterialet. Skal vi beskrive ”Virksomheden og de personer, der garanteres til udførelse af forløb og skrivekursus”?

Svar på spørgsmål 6:
I skal kun beskrive ”Virksomheden og de personer, der garanteres til udførelse af forløb”. Skrivekurser indgik i overvejelserne omkring udbuddet, men endte med ikke at blive en del af udbuddet. Desværre blev denne henvisning så ikke slettet i det endelige udbudsbrev. Tilbudsgivere bedes se bort fra henvisningen til skrivekursus. 

Spørgsmål 7:
Er det korrekt forstået, at der ikke er noget minimumskrav på egenkapital?

Svar på spørgsmål 7:
Ja, det er korrekt, at der ikke er minimumskrav for egenkapital. Det eneste minimumskrav er: Mindst 1 indsendelse af ansøgning med assistance fra tilbudsgiver skal være godkendt til EU-støtte inden for de seneste 3 år.

Spørgsmål 8:
Hvad er det for nogle finansielle nøgletal, der skal udfyldes, og i hvilket format skal I have ESPD’en?

Svar på spørgsmål 8:
Tilbudsgivere skal oplyse egenkapitalen for de 3 seneste lukkede regnskaber som finansielle nøgletal. ESPD’en skal udfyldes, skrives under, skannes og sendes elektronisk sammen med tilbuddet.Redaktør