Sådan hjælper vi

CopenVirk er CPHEU's virksomhedsservice, der gratis hjælper virksomheder i Region Hovedstaden med at identificere den rette EU-pulje, finde internationale partnere og komme godt i gang med EU-ansøgningen.

Gratis virksomhedsservice

Typiske EU-finansierede projekter handler om at udvikle en prototype eller gøre en prototype færdig til markedet. CopenVirk hjælper dig med at identificere den rette EU-pulje og komme i gang med en EU-ansøgning.

Hvad kan CopenVirk gøre for din virksomhed?

  • Identificere EU-støttemuligheder til dine produktudviklingsprojekter
  • Sikre større chancer for succes gennem sparring om forretningsudvikling
  • Vurdere projektets innovationshøjde
  • Hjælpe med at finde de rigtige partnere i Danmark og EU
  • Udarbejde en kort projektbeskrivelse og søger midler fra EUopSTART (hvor muligt)
  • Give dig et beslutningsgrundlag for at søge EU-støtte

Hvad består CopenVirk-forløbet af?

  • ½ times telefonsamtale med Copenhagen EU Office
  • 1 times møde med konsulentfirmaet Innovayt hos dig
  • Opfølgning med Innovayt om projektmodning og partnerskab (stort virksomhedsinput
Download CopenVirk flyer (pdf, åbner i et nyt vindue) 

Copenvirk skrivekurser 

Gratis halvdagskursus med udgangspunkt i eksempler på succesfulde ansøgninger. Kurset demonstrerer metoder og værktøjer til at strukturere ansøgningen og fremhæve hovedpointer. Deltagere får desuden skrivetemplate og individuel skrivecoaching efter kurset.

Næste skrivekurser:

  • SMV-instrumentet: 26. september 2018.  SMV-260918 (pdf, åbner i nyt vindue)

CopenVirk pitchtræning

SMV-instrumentet indkalder de bedste ansøgninger til et pitch i Bruxelles. Copenhagen EU Office tilbyder gratis pitchtræning med udgangspunkt i konkrete erfaringer fra succesfulde pitches i Bruxelles. Pitchtræningen er individuel og foregår først efter virksomheden er blevet indkaldt til pitch.

Redaktør