​​​​​​​

ECT-behandling på PC København for sygeplejen

​Denne film klæder sygeplejepersonale på til at varetage opgaven med klargøring og opvågning af patienter i ECT-behandling.

​For​​mål

En fælles platform til oplæring af personalet i opvågningsprincipper efter ECT-behandling, hvor en VIP-vejledning formidles på en vedkommende måde.

Målg​​ruppe

Plejepersonale, der har ansvar for patienter, der modtager ECT-behandling.

Kursets​​ indhold

  • Anvisninger i vejledningen
  • Hvad skal være klart, når en patient skal til ECT-behandling?
  • Hvad skal ske i løbet af en opvågning?
  • Hvilke komplikationer kan der være kort tid efter ECT-behandlingen?

S​e e-læringskurset

Du kan tilmelde dig kurset i Region Hovedstadens Kursusportal​

Samarbe​jdspartner

Udarbejdet af PC København, som har ECT-behandling på hhv. Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Gentofte Hospital og Frederiksberg Hospital.


Publiceret i 2018.
Redaktør