Kvalitetssikring af medicinsk udstyr (MDR)

​E-læringskurset skal være med til at øge patientsikkerheden ved at introducere medarbejdere i CIMT til en ny EU MDR-forordning.

​Formål

At introducere medarbejdere i CIMT til en ny EU MDR-forordning med ikrafttræden 26.maj 2021. EU forordningen handler om, at it-systemer skal leve op til samme krav som medicinsk udstyr ift. regler, formkrav m.v. Dvs. at brugen af software, inklusive it-værktøjer og fx kunstig intelligens, som bruges i relation til sundhedsforskning, vil kræve omfattende dokumentationskrav, inden projekter igangsættes. Læs mere her

Målgruppe

Medarbejdere i CIMT, der arbejder med Sundhedsplatformen og systemforvaltning.

Om kurset

Kurset introducerer til de centrale begreber indenfor MDR-forordningen samt hvilken betydning forordningen har for Region Hovedstadens arbejde med udvikling, test og vedligehold af software. Hovedfokus er software, som falder ind under den udvidede definition af medicinsk udstyr.

Kurset veksler mellem vidensformidling og refleksionsspørgsmål.

Det tager ca. 20 minutter at gennemføre.
Kurset er udviklet i samarbejde med CIMT, Udvikling, Region Hovedstaden.


Se kurset MDR - Kvalitetssikring af medicinsk udstyr

​Kurset tilgås via Kursusportalen: MDR - Kvalitetssikring af medicinsk udstyrLanceret maj 2021

Redaktør