Optima - Vores vagtplan

​E-læringskurser som introducerer alle medarbejdere til vagtplanlægningssystemet Optima - Vores vagtplan i Region Hovedstaden


Sund planlægning er overskriften på Region Hovedstadens indsats for at planlægge bemandingen på regionens hospitaler og sociale tilbud bedst muligt.

Sund planlægning har tre indsatsområder

  1. Udrulning af vagtplanlægningssystemet Optima - vores vagtplan
  2. Bedre brug af data
  3. Stærkere fokus på ledelse og udvikling

Links til e-læringskurserne kommer her...

Udrulles i Region Hovedstaden slut august 2021Redaktør