Selvskade ABC - psykiatri

​Ansatte i børne- og ungdomspsykiatrien kan i dette e-læringskursus få viden om unge med selvskadende adfærd og dermed blive bedre til at hjælpe unge, der skader sig selv.

Målgruppe

Ansatte i børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien samt ansatte i somatiske skadestuer.

Om kurset

E-læringen indledes med modulet "Værd at vide", der er inddelt i seks kapitler med faktuel viden, som gør kursisterne klogere på, hvad selvskade er, hvem det er, der skader sig selv, hvad årsagerne er til selvskade og hvordan selvskade kan behandles.

Modulet giver også information om, hvordan man som behandler bedst møder unge, der skader sig selv, og hvordan selvskade kan håndteres under en døgnindlæggelse. Endelig omhandler et kapitel de selvskadende unges færden på internettet, hvor de bl.a. mødes på det hemmelige Instagram-netværk Priv og deler billeder af selvskade, der kan føre til, at de inspirerer hinanden på en uhensigtsmæssig måde.


Modulet rummer i alt 60 sider med faktuel viden, men "Værd at vide" kan også bruges som opslagsværk, så man ikke behøver at læse det hele.Tre forskellige video-cases

Det indledende modul er suppleret med i alt tre video-cases, og undervejs er der indbygget interaktive øvelser, som skal få stoffet til at hænge bedre fast. 

I videoerne gennemspilles forskellige scenarier i relation til selvskade, og kursisterne får redskaber til, hvordan mødet med de unge og samtalerne kan gribes professionelt an. Ud over videoen med den unge pige på døgnafsnittet, der har skåret i sig selv, er der en case, hvor en ung bliver screenet for selvskade på et ambulatorium. Den sidste video er en case, der fungerer som guide til, hvordan behandlere på et døgnafsnit kan spørge ind til de unges digitale liv og brug af selvskade-fora på sociale medier.Find kurset på Kursusportalen her ​Selvskade ABC - Psykiatri

Kurset er publiceret april 2021 og udviklet i samarbejde med Team for Selvskade i Region Hovedstaden.


Redaktør