Sundhedsplatformen

I forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen I Region Hovedstaden og Region Sjælland har RegionH E-læring produceret ca. 120 e-læringskurser og et stort antal certificeringstests.

E-læringskurserne er udviklet i et tæt samarbejde med uddannelsesansvarlige fra Sundhedsplatformen.

Nedenfor ses en oversigt over de e-læringskurser, som p.t. er aktive og som ansatte i Regionerne kan tilgå via LMS.

Som ansat i Region Hovedstaden kan kurserne tilgås via Kursusportalen 


E-learning Intro (DKSP-INF01)

Introduktion til Sundhedsplatformen (DKSP-CLN001)

Introduktion til navigatorer (DKSP-CLN058)

Sådan finder du dine patienter (DKSP-INP050)

Gennemgang af et ambulant besøg (DKSP-AMB150)

Journalsøgning (DKSP-AMB522)

Introduktion til Synopsis (DKSP-AMB376)

Notatskrivning (DKSP-MDAMB106)

Introduktion til diagnoselisten (DKSP-MD105-MDINP105)

Afrund ambulant besøg (DKSP-MDAMB104)

Introduktion til andre typer behandlingskontakter (DKSP-MDAMB114)

Introduktion til In Basket (DKSP-MD108)

Introduktion til aktiviteten kommunikation (DKSP-MD109)

Introduktion til min Sundhedsplatform - patientinvolvering (DKSP-MD102)

Gennemgang af patientjournalen (DKSP-CLN059)

Indlæggelse af en patient fra akutmodtagelsen (DKSP-INP151)

Introduktion til klinisk beslutningsstøtte (DKSP-MD111)

Introduktion til Patienthistorik (DKSP-MD105B)

Gennemgang af medicin ifm. stuegang (DKSP-INP150)

Gennemgang af MDA (Medicindispensering og –administration) (DKSP-INP230)

Introduktion til bestillinger og ordinationer (DKSP-MD107)

Bestillinger og ordinationer i et ambulatorium (DKSP-MDAMB107)

Administration af bestillinger og ordinationer for en indlagt patient (DKSP-MDINP107A)

Opret bestillinger og ordinationer via et bestillings/ordinationssæt (DKSP-INP053)

Dokumentation i vurderingsskemaer (DKSP-INP061)

Tilføjelser og kontrasigneringer (DKSP-INP052)

Tips og Tricks

Brug af tastaturgenveje i Sundhedsplatformen (DKSP-TT01)

Rover

Introduktion til Rover (DKSP-ROV01)

MDA med Rover (DKSP-ROV02)

SKS kodning

Indtastning/Registrering & gennemgang af SKS-procedurer (DKSP-SKS01)

Kodeworkflowet fra Best./ord. til I-kontakten (DKSP-KOD01) 

Antikoagulationsbehandling

Antikoagulationsbehandling - Indlagt (DKSP-AK01)

Antikoagulationsbehandling - Ambulant (DKSP-AK02)

FMK Indlæggelse og udskrivelse

FMK Indlæggelse (DKSP-FMK01)

FMK Udskrivelse (DKSP-FMK02)

FMK Ambulant (DKSP-FMK03)

Rapportbruger, Basis og Udvidet 
Basis

Hvad kan jeg med Rapporter (DKSP-RPT01)

Introduktion til Dashboard (DKSP-RPT02)

Introduktion til Rapporter (DKSP-RPT03)

Filtre i rapport-bibliotek (DKSP-RPT04)

Gem en rapport (DKSP-RPT05)

Organiser dine favoritrapporter under Mine rapporter (DKSP-RPT06)

Føj patienter til en patientliste fra en operationel rapport (DKSP-RPT08)

Udvidet

Rediger kolonner i en rapport (DKSP-RPT07)

Ændre tidsrammen i en operationel rapport (DKSP-RPT09)

Ændre layout i en operationel rapport (DKSP-RPT10)

Organiser værktøjslinjen i en operationel rapport (DKSP-RPT11)

Vis resultater fra en operationel rapport i en graf (DKSP-RPT12)

Gruppér resultater på flere niveauer (DKSP-RPT13)

Organiser dine resuméer (DKSP-RPT14)

Skabeloner (DKSP-RPT15)

Ledelsesdashboard

Præsentation af ledelsesdashboard (DKSP-RPT16)

Operationsplanlægning

Introduktion til planlægningsværktøjet - Snapboard (DKSP-OPP01)

Opret og planlæg en operationsbestilling (DKSP-OPP02)

Ændre i en operationsbestilling (DKSP-OPP03)

Handlinger til at ændre i operationsprogrammet (DKSP-OPP04)

Præferencekort (DKSP-OPP05)

Tildele ressourcer til operationsstuer (DKSP-OPP06)

Statusoverblik på operationer (DKSP-OPP07)

Akutte operationsbestillinger (DKSP-OPP08)

Case-listen (DKSP-OPP09)

Undgå almindelige fejl i operationsplanlægningen (DKSP-OPP10)

Akut

Hjertestop (DKSP-AKU01)

Behandlerspor sygdom - Vagtlægen (DKSP-AKU02)

Forskning

Intro klinisk del (DKSP-RSCH01)

Opret forskningsstudie (DKSP-RSCH02)

Tilknyt patient til et studie (DKSP-RSCH03)

Tilknyt behandlingskontakt til et studie (DKSP-RSCH04)

Tilknyt bestilling og ordinationer til et studie (DKSP-RSCH05)

Styring af forskningspatienter (DKSP-RSCH06)

Forskningsnotat (DKSP-RSCH11)

Rapporter

Introduktion til Rapporter (DKSP-RPT03)

Forskningsrapportering (DKSP-RSCH07)

Introduktion til administrativ forskning (DKSP-RSCH08)

Gennemgang af afregningskoder via rapport (DKSP-RSCH09)

Gennemgang af forskningskontakter (DKSP-RSCH10)

Sygeplejerske intensiv

Sygepleje - validering af data fra apparatur (DKSP-SPL01)

SP Link

Introduktion til SP link (DKSP-ECL01)

Log ind i SP-Link (DKSP-ECL03)

Brug af SP Link (DKSP-ECL04)

Patientworkflow – Planlagt kirurgi

Henvist til ambulatoriet (DKSP-WFKIR01)

Indlæggelse på kirurgisk sengeafsnit (DKSP-WFKIR02)

Operation og opvågning (DKSP-WFKIR03)

Flyttes til kiruisk sengeafsnit / Udskrivelse (DKSP-WFKIR04)

Patientworkflow – Akutpatientfo

Fra akutmodtagelse til sengeafsnit (DKSP-WFAKU01)

Fra sengeafsnit til intensiv (DKSP-WFAKU02)

Fra Intensiv til en anden matrikel (DKSP-WFAKU03)

Registrering af døde (DKSP-WFAKU04)

Sekretær

Sekretær, Scanning af papirdokumenter (DKSP-SEK01)

Sekretær, Journalrettelser - Notater (DKSP-SEK02)

Sekretær, Journal under korrektion (DKSP-SEK03)

Sekretær, Patientopslag (DKSP-SEK04)

Den danske kontaktmodel

Den danske kontaktmodel - Introduktion til kurset og Den danske kontaktmodel set i forhold til Sundhedsplatformen (DKSP-DKM03)

Den danske kontaktmodel - Patientkontakter og behandlingskontakter (DKSP-DKM04)

Den danske kontaktmodel - Indberetning af data ved start og slut af patientkontakt (DKSP-DKM05)

Den danske kontaktmodel - Åbning og lukning af patientkontakter (DKSP-DKM06)

Den danske kontaktmodel - Håndtering af patientforløbsperioder og dokumentation (DKSP-DKM07)

Den danske kontaktmodel - Behandlingsansvar, kontaktansvar og ophold (DKSP-DKM08)

Den danske kontaktmodel - Håndtering af patientflytninger i Sundhedsplatformen (DKSP-DKM09)

Den danske kontaktmodel - Specifikt til sygeplejersker i AKA (DKSP-DKM02)

Patologi bestilling ved operation/procedure (DKSP-LAB01)

Patientforløb og pakkekodning

Administrativ og klinisk visitation af henvisning (DKSP-PAK01)

Overdragelse af pakkeforløb (DKSP-PAK02)

Overførte patientforløb (DKSP-PAK03)

Pakkekodning af ambulante patienter via Afrund besøg (DKSP-PAK04)

Håndtering af kræft- og psykiatripakker (DKSP-PAK05)

Henvisningsvisitation - mistanke om kræft (DKSP-PAK06)

Modtag en overført patientforløbsperiode (DKSP-PAK07)

Kræftpakke - forløbsresultater (DKSP-PAK09)

Tilknyt en kræftpakke på et igangværende patientforløb (DKSP-PAK08)

Kodning

Automatisk kodning via procedurenotat - ambulant (DKSP-KOD02)

Diagnosekodning ved visitering af henvisning (DKSP-KOD03)

Manuel indtastning af SKS-koder - ambulant og indlagt (DKSP-SKS02)

Diagnoselisten - overflytningspatient (DKSP-DNL01)

Psykiatri

Psykiatri, Akutmodtagelse i psykiatrien (DKSP-PSYK01)

Psykiatri, Indlæggelse og udskrivelse i psykiatrien (DKSP-PSYK02)

Psykiatri, Overblik over det psykiatriske patientforløb ifm. det ambulante besøg (DKSP-PSYK03)
Redaktør