Ventet & Velkommen

​Patienter og pårørende skal føle sig Ventet & Velkommen i mødet med regionens hospitaler.
Kurset Ventet & Velkommen henvender sig til alle medarbejdere i Region Hovedstaden, der har patient- og pårørendekontakt.


Ventet & Velkommen – Dit nærvær gør en forskel

Patienter og pårørende skal føle sig Ventet & Velkommen i mødet med regionens hospitaler. Fokus på servicekulturen skal bidrage til, at patienterne har en oplevelse af at blive mødt af imødekommenhed, nærvær, respekt og klar kommunikation.

Kurset Ventet & Velkommen henvender sig til alle medarbejdere i Region Hovedstaden, der har patient- og pårørendekontakt.​

Hvordan bruger du kurset

Kurset består af små videoklip, der viser dilemmaer som patienter, pårørende og medarbejdere i Region Hovedstaden har fremhævet som typiske.  
Kurset er op bygget som et refleksionsværktøj. Det er et fleksibelt værktøj, der kan tilpasses såvel den tid, der er til rådighed, til aktuelle dilemmaer og til det forum, det ønskes anvendt i.

Du kan vælge at sidde med det enkeltvis eller sammen med din kollega. I kan også at tage det op på et temamøde eller måske tage ti minutter på personalemødet ad gangen, hvor I tager en situation eller to og reflekterer på mødet.

Kurset har samtidig et noteværktøj, så du selv eller en i gruppen løbende kan tage noter. Kurset er blevet til i et samarbejde mellem ledende lægesekretærer på Rigshospitalet og Uddannelsesenheden i Center for HR.
Situationerne er udvalgt på baggrund af interview blandt patienter og medarbejdere i Region Hovedstaden.  Undersøgelser blandt patienter, herunder LUP, har også dannet grundlag.​

Se kurset i Kursusportalen

Er du ansat i Region Hovedstaden, kan du se kurset i Kursusportalen. Husk, at du skal tilmelde dig kurset for at komme i gang.

Gå til kurset Ventet og velkommen​

Redaktør