​​

Tvang i psykiatrien

Personalet i psykiatrien skal anvende tvangsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. I denne podcast, som består af en introduktion og 5 episoder, får plejepersonalet viden om egne ansvars- og kompetenceområder.

Her er et eksempel på en podcast, som er udarbejdet samtidig med et e-læringskursus, således at personalet har mulighed for at vælge om de vil undervises via e-læring eller podcast.

​Podcasten er bygget op omkring et fiktivt patientforløb, hvor du i korte lydbilleder præsenteres for en række scenarier, hvor nogle af de hyppigst forekommende tvangsforanstaltninger kommer i anvendelse.

Podcasten skal sammen med e-læringskurset være med til at give personalet praksisnær viden om lovgivningen omkring tvang i psykiatrien. Der er mange VIP-vejledninger på området og samtidig skal dokumentationen være i orden. Det kan være en stor mundfuld, og målet med e-læring og podcast har været at lette formidlingen af stoffet, så det i hverdagen bliver lettere for plejepersonalet at navigere på feltet.​

​Varighed i alt 1:13 time.

Du kan lytte til hele podcastserien "Tvang i psykiatrien" i Kursusportalen, kræver login i Region Hovedstadens kursusportal​​


​​Introduktion - 3:52 min.

Episode 1 - 13:23 min.

​​Episode 2 - 12:05 min.

​Episode 3 - 13:23 min.

Episode 4 - 8:11 min.

Episode 5 - 9:08 min.

​​Redaktør