E-læringskurser

​RegionH E-læring har produceret mere end 180 kurser til både interne og eksterne interessenter inden for alle hospitalsrelevante områder. Nedenstående er eksempler på kurser indenfor klinisk, arbejdsmiljømæssig, juridisk og it-mæssige procedurer. 

Alle vores kurser er udviklet i tæt samarbejde med fageksperter inden for hvert af de respektive fagområder.
De kurser som er udviklet til ansatte i Region Hovedstaden kan tilgås via Kursusportalen.
Link til Kursusportalen