Patientindex

​​Patientindex er en nyudviklet, webbaseret adgang til CSC Scandihealths sundhedsdatabank. ​


Kurset giver dig mulighed for at få overblik over henvisninger, kontakter, diagnoser, ydelser, ulykker, epikriser, og kritisk medicinske oplysninger, herunder cave. Kurset er lanceret i 2008.​