Brandskolen

​Et obligatorisk kursus i brand udviklet af 4 e-læringsenheder i landet.

Tegning: Søren Brink

Målgruppe

110.000 ansatte i det danske sundhedsvæsen.

Formål

E-læringskursets formål er at gøre ansatte i det danske sundhedsvæsen i stand til at handle hurtigt og hensigtsmæssigt i tilfælde af brand.Om kurset

Via kurset bliver man guidet gennem kendskab til alarmeringsprocedurer, patienthåndtering og betjening af brandslukningsmateriel og suppleres også med praktisk brandundervisning. 

E-læringskurset tager 20-25 minutter at gennemføre, består af 3 grund-moduler med tilhørende cases, der er genskabt ud fra virkelige hændelser og interviews med brugerne på hospitalerne. 

Find kurset

Du finder kurset ved at søge på "brandskole" på Kursusportalen


Kurset er publiceret i februar 2021 og udarbejdet i samarbejde mellem 4 regioners e-læringsenheder.Redaktør