Forebyg smitte - ikke-klinisk personale

Gode råd til god hygiejne på 10 minutter.

​Formål

Dette e-læringskursus skal give ikke-klinisk personale viden og kompetencer om håndhygiejne og andre enkle tiltag, så de kan medvirke til at afbryde smitteveje og forebygge, at de selv bliver smittet og at de smitter deres kollegaer.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ikke-klinisk personale, fx IT-medarbejdere, teknisk personale, administrativt personale, konsulenter. 

Kursets opbygning

Kurset indledes med et kapitel med vidensformidling omkring smitteveje, herefter gives generelle råd samt gode råd til at undgå smitte på kontoret, toilettet, i personalerummet og mødelokalet.

Kurset tager 10-15 minutter at gennemføre.


Kurset er udviklet i samarbejde med hygiejnesygeplejersker fra Herlev og Gentofte Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Kvalitet og Uddannelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og RegionH E-læring.Tag kurset Forebyg smitte - ikke-klinisk personale

Kurset kan tilgås via Kursusportalen: Forebyg smitte - ikke-klinisk personale


Lanceret maj 2021


Redaktør