Kvalitetssikring af tidlige medicinsk inducerede aborter

​E-læringskurset tager sigte på at kvalitetssikre tidlige medicinsk inducerede aborter for at undgå unødvendige kirurgiske indgreb.

E-læringen henvender sig til alle sundhedsprofessionelle, der arbejder med tidlige medicinsk inducerede aborter på klinikker i offentligt eller privat regi. Det kan være sygeplejersker, yngre læger, uddannelseslæger eller erfarne gynækologer. 

Det tager ca. 30 minutter at gennemføre e-læringskurset. Før og efter selve kurset skal de sundhedsprofessionelle besvare de samme ti spørgsmål om tidlig medicinsk induceret abort. I forbindelse med de afsluttende spørgsmål bliver der løbende givet feedback på svarene, og i den sidste test skal der svares rigtigt på 90 procent af spørgsmålene for at bestå og få et kursusbevis.  

​Se kurset i Kursusportalen


Redaktør