Lorazepam injektionsvæske til intramuskulært brug i RHP

​Denne e-læring skal være med til at sikre, at alt relevant personale er  bekendte med, hvordan der behandles med Lorazepam i.m. i forbindelse med akut agitation i Region Hovedstadens Psykiatri.

​Formålet  med dette e-læringskursus er at sikre, at alt personale er bekendte med, hvordan der behandles med Lorazepam i.m. i forbindelse med akut agitation, herunder hvilke krav der er til monitorering og dokumentation. 

Målgruppe for kurset er alle læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassisteneter i sengeafsnit i Region Hovedstadens Psykiatri.


I e-læringskurset gennemgås følgende emner

  • Baggrund
  • Indikation
  • Anvendelse i praksis
  • Dosering
  • Bivirkninger
  • Monitoreringskrav
  • Dokumentationskrav i Sundhedsplatformen


Kurset er udarbejdet i et samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri, Kvalitets- og forbedringsafdelingen, Kristineberg og publiceret  november 2020.


Redaktør