Sygeplejerske - kend din medicin

Et e-læringskursus for sygeplejersker, der har behov for mere viden om medicin og medicinhåndtering.​

​Målgruppe

Målgruppen for den nye e-læring er primært de nyuddannede sygeplejersker på regionens hospitaler. 

Formål

Der kommer flere og flere lægemidler, og patienternes sygdomme bliver mere og komplekse. Hos patienterne ser vi mange bivirkninger af medicin og halvdelen af alle de utilsigtede hændelser er relateret til lægemidler. Så ude på hospitalerne er der stort behov for kompetencer i forhold til lægemidler og brugen af dem. Det gælder både hos lægerne, der ordinerer dem og hos sygeplejerskerne, der administrerer dem.Om kurset

E-læringskurset består af 5 moduler, og det første er et alment modul, der giver helt grundlæggende viden om medicin og medicinhåndtering, som er relevant for alle.

Efter at have gennemført dette modul kan sygeplejerskerne alt efter ansættelsessted vælge et eller flere specialemoduler: Kardiologi, neurologi, lungemedicin, gastrokirurgi, psykiatri, pædiatri, intensiv medicin og ortopædkirurgi.

Det tager 15-20 minutter at gennemføre e-læringskurset

Find kurset

"Sygeplejerske – kend din medicin" kan findes på farmakurser.dk

Her har Klinisk Farmakologisk Afdeling valgt at samle informationen om alle de gratis medicinkurser for regionens læger og sygeplejersker, der udbydes i samarbejde med Center for HR og Uddannelse.


Kurset er publiceret i  januar 2021 og er blevet til i samarbejde mellem RegionH E-læring og Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

Redaktør